Soutěžní kategorie

Projekt byl založen na podporu českých žen. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

V rámci projektu jsou udělovány ceny v těchto kategoriích:

1) Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí 

Udělují se ceny za první až třetí místo. Soutěžící kategorie jsou následující tři: 

2)  CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena a partnerem této ceny je generální partner.

3) CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY - pod patronací hlavního partnera

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.  Uděluje se jedna cena.

4) CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ - pod patronací hlavního partnera

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena. Inovativním přístupem se rozumí: zajímavé technické řešení ve výrobě, úspory energií, vývoj nového produktu, netradiční vyřešení problematické situace, digitální inovace v oblasti mobilních aplikací, sociálních sítí, inovativní řešení v oblasti „customer care“ a další. …

 

Termín uzavření přihlášek v rámci 8. ročníku projektu byl 25. září 2015 ve 12:00 hodin. 

9. ročník projektu startujeme v květnu/červnu 2016.