Slovo zakladatelky

 

Vážení příznivci projektu Ocenění Českých Podnikatelek, na začátku každé činnosti a nové aktivity je potřeba velkého nadšení, pracovitosti, představivosti a bezpodmínečného nasazení. Nikdy není dopředu jisté, jaký bude výsledek, ten se dostavuje časem. Klíčovým slovem je trpělivost.

Chtěla bych, aby české ženy podnikatelky vnímaly projekt Ocenění Českých Podnikatelek nejenom jako prostředek ke zviditelnění činnosti své firmy, ale jako širší prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu, komunikaci a současně také jako prostor, kde je možné učit se novým věcem. 

Každý rok je pro mě osobně velmi inspirativní a zlomový. Intenzivně využíváme moderní technologie, inovujeme, realizujeme regionální setkání, zaznamenáváme stálý 40% nárůst oproti předchozím ročníkům!

Osobně mě fascinují osobní i pracovní příběhy žen, se kterými se díky jejich účasti v projektu seznamujeme. Vážím si jejich pracovitosti, kreativity, motivaci, houževnatosti a také osobním přístupu. Ze všech rozhovorů vyplývá, že ženy jsou nejenom profesně na vysoké úrovni, ale také mají hluboké sociální cítění a jejich firmy i ony osobně vnímají svojí společenskou odpovědnost jako samozřejmou součást svého života. Dovoluji si tvrdit, že právě ženy jsou skvělým stabilizačním prvkem v dnešní době, ať už ve svém nejbližším okolí či celospolečensky.

Celý život se učíme a sbíráme zkušenosti. Přesto od žen podnikatelek často slýchám, že nejsou dost dobré. To mě upřímně mrzí, proto je mým osobním přáním české ženy v jejich činnosti povzbudit a napomoci jim vzdát se takového pocitu. Chci je povzbuzovat a vnuknout jim zdravé sebevědomí, už jen kvůli tomu, kolik věcí musí zvládnout, aby dokázaly řídit a vést své společnosti.

Věřím, že naší činností napomáhám v Česku vytvářet pocit, že věci mají smysl. Je zde tolik talentovaných, šikovných a obětavých lidí. Ti jsou páteří naší země. Opakovaně říkám, že budujeme  HRDÉ ČESKO.

Mé velké poděkování patří porotcům, kteří mně nesmírně pomáhají svými cennými radami, zkušenostmi a osobním nasazením. Děkuji všem  partnerům, kteří jsou ochotni podpořit naši aktivitu finančními prostředky, protože bez nich bychom tak velký projekt nemohli realizovat.

V neposlední řadě děkuji svému týmu, který vždy odvádí maximální práci a vytváří to nejlepší vnitřní i vnější zázemí.

S velkými díky všem 

Helena Kohoutová