Loading...

DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

06.06.2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že aktuálně Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační program ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV.

Příjem žádostí probíhá od 1. 7. 2024 až do 31. 10. 2024.

Nejzazší termín délky trvání projektu je nastaven do 15. 6. 2026, budete mít tedy dostatek času na realizaci i rozsáhlejších projektů.

NA CO BUDE MOŽNÉ ZÍSKAT DOTACI?
-     Snížení energetické náročnosti veřejných budov - Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických
      vlastností obvodových konstrukcí budovy. Systémy využívající odpadní teplo, nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Rekonstrukce
      rozvodné a regulační části otopné soustavy. Modernizace vnitřního osvětlení. Další opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy
      ve všech aspektech jejích provozu např.: Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro
      optimalizaci výroby a spotřeby energie. Rekonstrukce předávacích stanic tepla a teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod.
      s jednou centrální kotelnou.
-     Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov - Opatření k eliminaci negativních akustických jevů. Vnější nebo meziokenní stínící prvky.
-     Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy - Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody
      využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za – tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, zařízení pro
      kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Instalace solárně – termických systémů,
      fotovoltaických systémů, včetně bateriové. Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

VÝŠE PODPORY?
-     Maximálně 50 % - 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Podpora se odvíjí od konkrétního opatření definované v textu výzvy.

KDO BUDE MOCI ŽÁDAT?
-     Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
-     Městské části hl. města Prahy.
-     Státní příspěvkové organizace, státní či národní podniky.
-     Správa železnic, státní organizace.
-     Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků.
-     Vysoké školy, školy, školská zařízení a školské právnické osoby.
-     Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
-     Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace.
-     Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.
-     Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

 

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-     Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-     Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-     Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-     Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle +420 602 751 392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

 foto/zdroj: unsplash.com

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ECOVIS FACTA

Hlavní partner

Logo - Microsoft

Partneři

Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - Barna Medical s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - ČSOB
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - EVOLVE
Logo - DANDELION
Logo - DOBRÁ TISKÁRNA
Logo - IDC - FOOD, s.r.o.
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - Kv.Řezáč, s.r.o.
Logo - Nadační fond Jany Zimové
Logo - OGILVY
Logo - Photodienst Brno
Logo - RESPILON
Logo - TALERS
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partner

Logo - AGE
Logo - Franchising.cz
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - ČR PLUS
Logo - HORIZONT POINT
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BusinessInfo.cz