Loading...

České podnikatelky nic nezabrzdí. OCP zná své vítězky

Online katalog vydaný ke slavnostnímu vyhlášení naleznete ZDE

Záznam CNN Prima News z přenosu vyhlášení vítězek 16. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek

Soutěž Ocenění Českých Podnikatelek (OCP) 2023 zná své vítězky. Do finále 16. ročníku OCP postoupilo 106 žen, kterým se daří rozvíjet své firmy i v době, která přináší mnoho výzev. Porota ocenila majitelky nejlepších podniků v celkem osmi kategoriích

Letos bylo z 24 403 firem ve stoprocentním vlastnictví ženy vybráno 1975 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky, z nichž vzešlo 106 účastnic finále.

Obrat podniků, vedených finalistkami soutěže, dosáhl v roce 2022 zhruba tří miliard korun a zaměstnávaly více než 1700 lidí. Téměř polovina žen, které bojovaly ve finále, vede rodinné podniky, 65 z nich se projektu OCP zúčastnilo vůbec poprvé.

Kdo si rozdělil ceny?

Tradičně si úspěšné podnikatelky rozdělily ceny v kategoriích podle velikosti firmy. Rozdána byla také další ocenění pod patronací partnerů projektu.

Záštitu letošnímu ročníku udělilo stejně jako v předchozích letech Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Patronkou 16. ročníku se stala Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelství Albatros Media.

Letošní novinkou je Cena pro nejzajímavější franšízu. Pořadatelé projektu chtěli podpořit ženy, které jsou schopny na základě franšízového systému skvěle rozvíjet zmíněný byznysový model, případně jej samy vytvořit a poskytnout tím příležitost dalším podnikatelům.

Patronaci této kategorii poskytla společnost Kleiblová s r.o., jež v loňském ročníku OCP získala pomyslné stříbro v kategorii Velká společnost.

Kdo se do soutěže mohl zapojit?

  • Majitelka, která je českou občankou a držitelkou stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Majitelka podniku s ročním obratem od 10 milionů korun
  • Majitelka firmy, která vede podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let


Do soutěže se podnikatelky tradičně hlásí na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu vybírá na základě analýzy. V té se letos mimo jiné zohlednily také výsledky účetních závěrek za roky 2020 až 2021, závěrka z roku 2022 měla informativní charakter.

Ženy majitelky zvládají krizová léta

České podnikatelky potvrdily zejména v krizových letech podle organizátorů soutěže svou sílu a houževnatost, pracovitost, ale také schopnost inovovat a přizpůsobovat se novým podmínkám.

Absolutním přínosem tohoto projektu je to, jak přirozeně ukazuje, co ženy dokážou vytvořit i v mnoha typicky mužských oborech. Přidanou hodnotu to přináší každé firmě. Ženy často mluví o tom, že podnikání je pro ně obrovskou formou svobody, která jim umožňuje tvořit přesně to, co chtějí a kdy chtějí. Mnohdy se prý ani necítí být pouze podnikatelkami, ale jde jim především o naplňování vize. Samotná cesta je pro ně často důležitější než cíl,“ sděluje Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCP a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme Hrdé Česko.

A nakolik jsou pro ostatní zástupce i zástupkyně světa byznysu úspěšné podnikatelky inspirativní? „Jsou neuvěřitelně kreativní a schopné krůček za krůčkem překonat a dobře zvládnout i velmi složitá období. Mohou se tak stát velkou inspirací dalším ženám. Ať už těm, co jsou na začátku své kariéry, nebo těm, které právě hledají cestu a inspiraci, jak řešit určité životně-podnikatelské situace,“ dodává Helena Kohoutová.

Ocenění Českých Podnikatelek funguje již šestnáct let, mezi jeho patronky patřily doslova ikony světa byznysu – uznávané a výjimečné ženy, připomíná zakladatelka projektu.

„Patronku vždy vybírám mezi ženami, které jsou samy o sobě mimořádně inspirativní, jejichž podnikání roste a má také pozitivní dopad na společnost,“ prozrazuje.

Patronka: Ocenění úspěšných žen dodává sílu ostatním

Patronkou 16. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek se proto stala Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelského domu Albatros Media.

„Blahopřeji všem vítězkám a všem účastnicím soutěže přeji hodně úspěchů a spokojenosti na své podnikatelské cestě v současných nelehkých ekonomických podmínkách. Věřím, že právě ženy se svými komunikačními, empatickými a řídícími schopnostmi a zkušenostmi z multi-taskingu jsou výbornými manažery. Podnikají méně riskantně než jejich mužští kolegové, zato s velkým nadšením, vytrvalostí a s ohledem na společenskou odpovědnost,“ říká Silke Horáková.

Ocenění Českých Podnikatelek vyzdvihuje příběhy úspěšných žen, které si uskutečnily svůj sen a vybudovaly byznys, který jim dává hluboký smysl. V tom vidí Silke Horáková největší zdroj úspěchu. Právě to dodává ženám motivaci a sílu překonávat překážky.

„Věřím, že právě příklady oceněných pomáhají snižovat stále existující bariéry pro podnikání žen v naší společnosti, jako například nevyvážený přístup k financování nebo předsudky vůči podnikajícím maminkám. A hlavně tyto příběhy motivují k úspěchu další ženy a dávají jim větší sebedůvěru, aby se odhodlaly podnikat a nebály se rizika neúspěchu. To prospěje celé naší společnosti,“ domnívá se spolumajitelka Albatros Media.

Dobře hospodařící firmy

Podle člena představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavla Fingera podnikatelky vlastní spíše menší firmy, a to jak z hlediska obratu, tak i počtu zaměstnanců.

Finger připomíná, že nejdůležitějším kritériem, podle kterého se posuzují účastnice soutěže OCP, je Index CRIBIS –⁠ souhrnný ukazatel pro stanovení míry rizika podnikání společnosti, který má deset stupňů (a1, a2, b1, b2, c1, c2, c3, d1, d2, e).

Nejvyšší hodnocení (a1) znamená, že se jedná o výjimečně stabilní společnost, která je vhodným obchodním partnerem. Nejnižší hodnocení (e) dostane firma, která je extrémně nestabilní nebo již v insolvenci a potenciální obchodní partneři k ní musejí přistupovat s maximální opatrností. Jako doplňující ukazatel se podle Pavla Fingera používá pravděpodobnost ročního bankrotu.

„Účastnice soutěže získaly v průměru hodnocení b2, který znamená nižší riziko a zároveň charakterizuje společnost jako stabilní subjekt pro obchodní spolupráci. Čtvrtina semifinalistek přitom dokonce obdržela třetí nejvyšší stupeň (b1) Indexu Cribis. Podnikatelky tak dokazují, že jejich společnosti patří k dobře hospodařícím českým firmám a věřím, že se jim podaří úspěšně čelit novým výzvám na mnoha trzích“ sděluje zástupce CRIF – Czech Credit Bureau.     

Životní zkušenosti na prvním místě?

Zajímavostí je, že pouze pětina semifinalistek letošního ročníku byla mladší 41 let a necelá třetina ve věku od 41 do 50 let. Zastoupeny jsou tedy především starší ročníky: asi 22 % tvořily ženy nad 61 let. Jejich firmy jsou nicméně relativně mladé.

Dvě pětiny semifinalistek totiž založily své firmy po roce 2013, na trhu tudíž působí 10 let a méně. Naopak jen 12 procent podniků semifinalistek existuje více než čtvrt století.

Naprostá většina firem patří výší obratu mezi malé až střední společnosti. Pouze pět z nich vykázalo roční tržby převyšující 100 milionů korun. Ukazuje se tak, jak významné jsou pro českou ekonomiku malé a střední firmy.

„Semifinalistky mají sídlo podniku ve všech krajích, i když je jejich zastoupení nerovnoměrné. Téměř polovina z nich podniká v Praze, něco přes desetinu pak v Jihomoravském kraji a jen 7 % v Moravskoslezském a Středočeském kraji,“ upřesňuje Pavel Finger.

Pokud jde o odvětví, vede mezi semifinalistkami jednoznačně obchod, ve kterém podniká více než třetina. Na druhé místo s 15 % zastoupením se dostalo odvětví odborné, vědecké a technické činnosti.

Co může nabídnout stát?

Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dvacátá léta zatím představují těžkou zkoušku pro všechny zástupce byznysu. Pro podnikatelky, které častěji musejí skloubit práci s péčí o děti, to platí o to výrazněji.

„Na Ministerstvu průmyslu a obchodu podporujeme výsledky a snahu podnikatelek a podnikatelů například prostřednictvím Národního programu Česká kvalita a Národní ceny České republiky. Národní program se zaměřuje primárně na podporu domácích výrobců, kteří dbají na kvalitu svých produktů a služeb. Po splnění kritérií získají osvědčení k vybrané značce kvality,“ říká hlavní poradkyně ministra průmyslu a obchodu Eva Hanáková.

Národní ceny zase poskytují organizacím objektivní pohled na prokázanou úroveň systematického přístupu k uplatňování kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

„Organizace, které v této soutěži uspějí, získají prestižní národní ocenění v podobě mezinárodního certifikátu EFQM, který identifikuje silné stránky a oblasti ke zlepšení,“ dodává Eva Hanáková.

Výjimečná podnikatelka, výjimečná žena

Kategorii Výjimečná podnikatelka si i letos vzala pod svou patronaci ČSOB. Skupina ČSOB podporuje digitalizaci a elektronizaci české společnosti.

„Nicméně jsme si zároveň dobře vědomi toho, že není možné zapomínat ani na tradiční obory a aktivity, které stále spoluvytvářejí krevní oběh naší ekonomiky. Záměrně jsme tedy letos vyzdvihli společnost, která má úžasný podnikatelský příběh v jednom z těchto oborů – velkoobchod železářského zboží a spojovacího materiálu, bez kterých se ani v době umělé inteligence neobejdeme. Vedle toho si velmi vážíme rozhodnosti, se kterou společnost Handy Corp investuje do obnovitelných zdrojů energie,“ popisuje volbu vítěze Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB.

Cena za výjimečný růst firmy byla letos předána pod patronací společností ECOVIS FACTA, která je zároveň auditorem projektu. Co je podle auditora klíčové pro to, aby firmy rostly nejen v době hojnosti, ale i v krizových letech?

„Žijeme v turbulentní době, a nejen v době krize, ale i růstu je zapotřebí flexibilní přístup. Klíčová je rovnováha spočívající v kvalitním produktu, diverzifikaci portfolia a kvalifikovaném týmu. Když tuto kombinaci spojíme s dlouhodobou strategií a efektivním finančním řízením, poskytuje to firmě výborné předpoklady pro dlouhodobý růst,“ shrnuje Simona Fialová, partner společnosti ECOVIS FACTA.

Klíčem k úspěchu je inovace a digitální transformace

V OCP nechybí ani cena za digitální transformaci a inovace. O tom, která z dam získá letos tuto cenu, rozhodly dva ze tří hlavních partnerů Ocenění Českých Podnikatelek, společnost Microsoft a DataClue. Digitální transformace je v současnosti pro tuzemské firmy ještě důležitější než před krizovým obdobím.

„Mezi hlavní hodnotící kritéria patřily především rozsah digitální transformace v rámci celé společnosti, její využití směrem k zákazníkovi a také zapojení umělé inteligence, která je na výrazném vzestupu a promítá se do mnoha oblastí podnikání a života lidí obecně,“ shodují se zakladatel DataClue Václav Ondráček a Martin Hruška, ředitel pro malé a střední firmy a partnery společnosti Microsoft.

Microsoft prostřednictvím umělé inteligence významně posouvá možnosti využití svých cloudových služeb pro efektivnější a kvalitnější práci uživatelů. A úkolem DataClue (jako Gold partnera Microsoft) je dodávat koncovým zákazníkům tyto služby a pomáhat jim s jejich praktickým nasazením a maximální využitím především s ohledem na bezpečnost dat.

Ocenění společenské odpovědnosti firem

Historicky potřetí byla udělena Cena odpovědného podnikání. Letos pod patronací stavební firmy Skanska, která je zároveň patronem slavnostního vyhlášení.

„Jako společnost zaměřená na hodnoty, udržitelnost a společenskou odpovědnost je pro nás kategorie Responsible Business Award klíčová. Naplnění myšlenek ESG zatím není v Česku samozřejmostí, ale do budoucna budou základním aspektem dobrého podnikání,“ domnívá se Renata Vildomcová, ředitelka marketingu a komunikace Skanska Residential Development Europe.

U vítězky této kategorie ocenila Skanska komplexní přístup k udržitelnému rozvoji, chuť vyvíjet se a budovat procesy, které podporují byznysové i sociální cíle. „Save CZ je příkladem odpovědné firmy, která prokazuje, že ziskovost, udržitelnost a sociální dopad mohou jít ruku v ruce,“ dodává Renata Vildomcová.

Cena za inovativní řešení byla předána pod patronací Generali Česká pojišťovna, která je také hlavním partnerem projektu.

V letošním ročníku se jí vítězka vybírala mimořádně složitě. Důvod? Charakter inovativního a novátorského myšlení, chování a přístupu se totiž promítá do čím dál tím většího počtu firem a konkurence je obrovská.

„Český pojistný trh je neustále v pohybu, stejně se mění a vyvíjí i životní styl lidí. Aby v takovém prostředí dokázala Generali Česká pojišťovna uspět, musí své služby zlepšovat a inovovat. Využíváme celou řadu moderních technologií, rozvíjíme digitalizaci, strojové učení i AI. To vše nám pomáhá zkvalitňovat a zrychlovat obsluhu klientů, zvyšovat tak úroveň služeb i snižovat dobu vyřízení škody,“ prozrazuje Šárka Dolanská, ředitelka Regionu Praha 2.

„Vítězku jsme vybírali podle příběhu, ale zajímají nás i fakta a čísla stojící za projektem. Letos nás nejvíce zaujala Firma EUREGNIA s.r.o., která se věnuje účetnické a auditorské činnosti. Služby daňového poradenství mají plně digitální, využívají nejnovější aplikace, pokrok sdílí s klienty a nasazují další nové technologie,“ dodává Šárka Dolanská.

Jejich projekt Digitalizace & Automatizace umožňuje podle ní nejen lépe pochopit potřeby klientů, ale také efektivněji řídit interní procesy a dosahovat výraznějších úspěchů. Majitelka Ivona Huňková je podle Šárky Dolanské dámou, která má jasnou představu o rozvoji firmy, inovuje a do dění zapojuje celý tým.

Schopnost překonávat výzvy

Cenu pro výrobní podnik v rukách české ženy předala společnost CEO IN-EKO TEAM. Ocenění českých podnikatelek je podle ní sympatickým a prospěšným projektem.

„Při hodnocení kandidátek jsem věnovala pozornost několika klíčovým parametrům. Zásadní bylo, aby vítězka prokázala nejen vynikající podnikatelské schopnosti a inovativnost ve svém oboru, ale také aby byla vzorem v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Kromě toho byla důležitá její schopnost překonávat výzvy, což ukazuje na její odolnost a adaptabilitu,“ říká Eva Komárková, CEO IN-EKO TEAM.

Letošní vítězka je příkladem podnikatelky, která svůj podnik založila motivována rodinnou událostí. Její odhodlání překonat obtíže spojené s covidovou pandemií a ekonomickými výkyvy ukazuje podle Evy Komárkové na její vytrvalost a schopnost se přizpůsobit. Její zaměření na budoucnost a strategické plánování směřují k vytváření stabilního a příjemného pracovního prostředí pro její zaměstnance.

„Přestože není primárně zaměřena na inovace, její schopnost přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu a zaměstnanců je klíčová, jelikož svůj podnik neustále rozvíjí. Její lidský přístup k managementu a pravidelná komunikace s týmem podporují silnou firemní kulturu. Své podnikání rozvíjí nejen dovnitř firmy, ale i s ohledem na region ve kterém podniká. Celkově letošní oceněná podnikatelka představuje výjimečnou osobnost ve světě podnikání, která je inspirací pro ostatní,“ dodává Eva Komárková.

Novinkou je ocenění franšíz

Novinkou letošního ročníku OCP je Cena pro nejzajímavější franšízu. Patronem soutěže se stala loňská držitelka ocenění v soutěži Kamila Kleiblová, majitelka společnosti Kleiblová s.r.o.

Proč je podle ní dobré oceňovat v podobných podnikatelských soutěžích i zástupce franšíz?

„Franšízing je podnikání jako každé jiné. Někdy kolují mýty, že je to jednoduchý způsob podnikání a jistá investice. Opak je pravdou a bez pevné vůle, tvrdé práce a odvahy zainvestovat, nemůže být toto podnikání úspěšné,“ upozorňuje Kamila Kleiblová, majitelka Kleiblová s.r.o.  

Podle ní je navíc důležité najít vzájemnou vazbu a pochopení mezi franšízantem a poskytovatelem licence. „Bylo mi velkým potěšením zjistit, že na našem trhu jsou nejen dámy, které jsou franšízantkami, ale jsou zde i franšízorky poskytující licence na projekty, které samy vytvořily,“ doplňuje Kamila Kleiblová.

Historicky první vítězka – franšízorka ji oslovila svým podnikatelským záměrem a tím, jaký je ze strany potencionálních franšízantů zájem rozvíjet koncept, který vytvořila. Obrovské zapálení vítězky, pocit zodpovědnosti za svoji práci, vztah k zaměstnancům a kolegům a nastavená strategie byly pro Kamilu Kleiblovou hlavními kritérii výběru.

Vítězky jednotlivých kategorií:

MALÁ SPOLEČNOST  
1.místo                  DEV PACK s.r.o. - Dagmar POLÁCHOVÁ
2. místo                EKO-MIL s.r.o. - Marie STRÁNSKÁ
3. místo                Centrum rehabilitační péče s.r.o. - JADWIGA PALIČKOVÁ

STŘEDNÍ SPOLEČNOST 
1. místo                 DENIM STORES, s.r.o. - HANA TOŠNAROVÁ
2. místo                A.V.Z. - KOVO s.r.o. - ZDEŇKA KALČICOVÁ
3.místo                 27JEWELRY s.r.o. - Lenka KERLICKÁ

VELKÁ SPOLEČNOST     
1.místo                  PETSATUR s.r.o. - Dana JAVOŘÍKOVÁ
2. místo                AC-T servis, spol. s r.o. - Jana ERBOVÁ
3. místo                EF Group s.r.o. - Erika NÁBĚLEK ELIÁŠOVÁ

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
handy corp. s.r.o. - Hana BAŠTÝŘOVÁ

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací SKANSKA RESIDENTIAL
SAVE CZ s.r.o. - Marcela MALINSKÁ

CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY pod patronací IN – EKO TEAM
KOVOMET TRADE s.r.o. - Kristýna VOZKOVÁ

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ pod patronací Generali Česká pojišťovna
EUREGNIA, s.r.o. - Ivona HUŇKOVÁ

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI pod patronací MICROSOFT & DataClue
Databig s.r.o. - Alexandra BELINGEROVÁ

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY pod patronací ECOVIS FACTA
ELVA Pharma CZECH s.r.o. - Šárka VACULÍKOVÁ

CENA PRO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FRANCHISU pod patronací KLEIBLOVÁ
Designex Food s.r.o. - Lucie REMER

Český byznys podpořili i partneři slavnostního vyhlášení

Další novinkou letošního ročníku je patronace nad slavnostním vyhlášením, které se ujalo třináct subjektů. Společnosti: Orlen Unipetrol, Skanska Residential, Agra Group, Lubricant, Saxo, TROX Tech-Trade, Nadační fond Jany Zimové, TECHNOAQUA s.r.o., Medical plus, ASS TRUCK, Business Club Ukrajina, Siko koupelny a KOLORKY tak podpořily nejen ženy podnikatelky, ale celé české podnikání.

Vaše firma patří mezi lídry ve svém oboru. Co pro Vás znamená být patronem příslušné kategorie a předávat ocenění české podnikatelce, jejíž firma prošla náročným hodnocením odborného garanta a poroty?

ORLEN UNIPETROL – patron pro 1.místo Velká společnost
„Vážíme si možnosti být partnerem slavnostního vyhlášení nejlepších českých podnikatelek a ocenit ty nejlepší. Věřím, že vítězky budou inspirací svým silným podnikatelským příběhem, těm, které jsou zatím na začátku své podnikatelské dráhy,“ sděluje generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol Tomasz Wiatrak.

Nadační fond Jany Zimové –⁠ patron pro 2. místo Velká společnost
„Nadační fond Jany Zimové je patronem 2. místa v kategorii Velká společnost, kterým byla oceněna Jana Erbová ze společnosti AC-T servis. Tato firma patří mezi největší dodavatele kování a doplňků ke dveřím v České republice. Již dvacet let spolu se svými zákazníky otevírá nové prostory. Náš fond zase pomáhá otevírat majitelům firem nové obzory v tom, jak vystavět dlouhodobě funkční strategie společenské odpovědnosti,“ vysvětluje jeho zakladatelka Jana Zimová.
„Říkám o nás, že jsme propojovačem (integrátorem) světa byznysu a neziskového sektoru. Známe myšlení a potřeby majitelů firem, důležitost toho, aby se CSR aktivity propisovaly hluboko do hodnot firmy a jejich lidí, aby pomáhaly zvyšovat hodnotu firemní značky,“ doplňuje Jana Zimová.
„Těší mě, že je stále více společností, jejichž majitelé chtějí mít pozitivní dopad na svět okolo sebe. Je pro ně důležité spolupracovat s partnerem jako jsme my, který má hluboké a zároveň rozsáhlé znalosti potřeb neziskového sektoru, umí se v něm pohybovat a nacházet taková propojení, z nichž mají užitek všechny zúčastněné strany. Proto mi dává velký smysl být partnerem ocenění, neboť podnikatelské příběhy těchto žen jsou ukázkou dlouhodobých vizí, houževnatosti a osobní integrity,“ uzavírá zakladatelka.   

ASS TRUCK –⁠ patron pro 3. místo Velká společnost
„Moc si vážím toho, že jsem dostala příležitost stát se jednou z patronek kategorie Velká společnost. Já sama jsem tuto kategorii v loňském roce vyhrála a dobře si vzpomínám na ten pocit zadostiučinění, že si někdo všiml, že někdo ocenil mou práci. Je pro mě proto radost, pogratulovat paní Erice Nábělek Eliášové, majitelce EF Group s.r.o., která si zaslouží náš obdiv a respekt. Málokdo si totiž uvědomuje, co vše stojí za vybudováním fungující společnosti,“ říká majitelka a jednatelka společnosti ASS TRUCK Romana Assadová. 

TROX Tech-Trade – patron pro 1. místo Střední společnost
„Máme radost, že pomáháme smysluplnému počinu. Podnikání v naší zemi potřebuje podpořit a tato soutěž je jednou z motivačních aktivit. Vidět, že když se chce, všechno jde a ostatní si všimnou a ocení ty, kteří se nenechají odradit a pilně pracují. U žen to není natolik obvyklé a při péči o rodinu značně náročné. Mají náš obdiv a úctu,“ uvádí zakladatelka a bývalá majitelka společnosti TROX Tech-Trade Pavla Zálešáková.  

MEDICAL PLUS – patron pro 2. místo Střední společnost
„Tato pocta, které se mi prostřednictvím projektu OCP dostalo znamená především dobrý pocit. Dobrý pocit z toho, že přibývá žen, podnikatelek, které se nebojí, nečekají v koutě, ale jdou vstříc novým výzvám!“ sděluje Eva Dokoupilová z MEDICAL PLUS, s.r.o.

TECHNOAQUA – patron pro 3. místo Střední společnost
„Jsem moc ráda, že jsme se mohli stát patronem jedné z kategorií ocenění. Já sama jsem byla vítězkou v Ocenění českých podnikatelek v roce 2017 a moc dobře si pamatuji, jakou jsem měla radost a co to pro mě znamenalo, že někdo vidí naši usilovnou práci, která stála a stojí za úspěchy a postavením na trhu ve sféře vodního hospodářství. Firma TECHNOAQUA letos oslavila 18 let na trhu, takže v tomto plnoletém věku velmi ráda předám ocenění další z vítězek. Myslím, že je velmi dobré zviditelňovat úspěchy českých podniků, protože mnoho lidí ani netuší, kolik šikovných žen i mužů mezi námi je,“ popisuje majitelka a jednatelka společnosti TECHNOAQUA s.r.o. Michaela Povýšilová

AGRA GROUP – patron pro 1. místo Malá společnost
„Jelikož z vlastní zkušenosti vím, co vše stojí za vybudováním fungující firmy, kolik času, energie a každodenního úsilí je třeba vynaložit, aby se sen, myšlenka či nápad proměnily v realitu, pak být patronem kategorie Malá firma, a navíc předávat ocenění za první místo v této kategorii pro mne znamená mimořádnou příležitost vyjádřit vítězce můj upřímný obdiv a respekt,“ říká Jiří Kopenec, předseda správní rady AGRA GROUP a.s.

LUBRICANT – patron pro 2. místo Malá společnost
„Je mi velkou ctí, že mohu být jednou z patronek kategorie Malá společnost v projektu OCP.  Za 30 let podnikání si uvědomuji víc a víc, jak je důležité v jakémkoliv oboru mít radost z toho co děláte a věřit, že se dokážete prosadit. Být patronkou mi proto udělalo obrovskou radost. Mohu tak totiž předat cenu skvělé podnikatelce, která je ve svém oboru velice úspěšná,“ prozrazuje Zdeňka Heyn Edlová, zakladatelka a jednatelka společnosti LUBRICANT s.r.o.
„Je úžasné, že Helena Kohoutová před 16 lety založila OCP a dává tím příležitost podnikatelkám, aby za svoji práci získali ocenění. Za léta existence OCP bylo oceněno již velké množství úžasných podnikatelek, kterým toto uznání určitě potvrdilo, že jejich podnikání dává nejen smysl a výsledky, ale že mohou být i příkladem pro ostatní ženy, které začínají podnikat, aby i ony uvěřily, že jejich mnohdy ne jednoduchá práce a snažení mohou přinášet i své ovoce. Sama jsem měla tu čest být oceněna dvakrát a vím, že odborná porota nemá jednoduchou úlohu! Vybrat vítězky z toho obrovského počtu podnikajících žen v České republice je jistě náročný úkol. V Česku máme totiž mnoho schopných, úžasných podnikatelek, které svojí činností dokazují, že se i v těchto nelehkých podnikatelských letech dovedou prosadit. Firma EKO-MIL s.r.o. Marie Stránské si ocenění zaslouží o to víc, protože podnikat a prosadit se v zemědělství je určitě v současné době hodně těžké.  Paní Stránská je příkladem, že my ženy s pevnou vůlí, cíli a samozřejmě s dobrými spolupracovníky, to nevzdáváme a dokážeme se prosadit. To dokazuje i její umístění, ke kterému jí gratuluji,“ dodává Zdeňka Heyn Edlová.

SAXO – patron pro 3. místo Malá společnost
„Je příjemné být u toho, kdy česká firma, kterou vede žena, dostává ocenění. Vím, jak je pro nás, a to nejen pro ženy, podnikání náročné. Přála jsem si být u této výjimečné příležitosti, za což Heleně Kohoutové děkuji,“ říká jednatelka společnosti SAXO Jana Stuchlíková.

Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Hlavní partner: Generali Česká pojišťovna, Microsoft, DataClue
Záštita: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Auditor: ECOVIS FACTA
Partneři: Auto Průhonice, Atira Group, AMSPČR, A-GIGA, Bewit, Česká mincovna, ČSOB, ESTHÉ, Eternal by Helena, Eternal Essence - Harmony Health & Soul, Femms, Fit, zdraví, výživa ® & Dandelion, Dobrá tiskárna, Inca Collagen, IDC Food, IN-EKO team, Kleiblová, Kv.Řezáč, NewWaterMeaning, Ogilvy, PHOTODIENST BRNO, Talers, Vere Prague, Zámek Loučeň

Medailonky vítězek
16. ročníku

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ECOVIS FACTA

Hlavní partner

Logo - Microsoft

Partneři

Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - Barna Medical s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - ČSOB
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - EVOLVE
Logo - DANDELION
Logo - DOBRÁ TISKÁRNA
Logo - IDC - FOOD, s.r.o.
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - Kv.Řezáč, s.r.o.
Logo - Nadační fond Jany Zimové
Logo - OGILVY
Logo - Photodienst Brno
Logo - RESPILON
Logo - TALERS
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partner

Logo - AGE
Logo - Franchising.cz
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - ČR PLUS
Logo - HORIZONT POINT
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BusinessInfo.cz