Loading...

Vítězky

12. ročník projektu Ocenění Českých Podnikatelek, který zviditelňuje úspěchy českých žen v loňském roce vybral oceněné z rekordních120 finalistek.                                                  

70 % českých podnikatelek rozjelo svůj byznys po roce 2000

Praha, 6. listopadu 2019 Z celkem 81 finalistek vybírala porota vítězky letošního 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek. Drtivá většina z nich působí v oblasti služeb a obchodu.

Stejně jako v předešlých letech, i letos si úspěšné české podnikatelky odnesly ceny v kategoriích podle velikosti firmy i čtyři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. Patronkou 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti SIKO KOUPELNY&KUCHYNĚ, která v roce 2015 obsadila v rámci projektu 1. místo v kategorii Velká společnost.

Bylo by chybou domnívat se, že podstatou projektu Ocenění Českých Podnikatelek je jen vyhlašování výsledků a předávání cen.  Od samého začátku je jeho cílem objevovat a zviditelňovat úspěchy českých žen – podnikatelek. Žen, které se rozhodly aktivně převzít odpovědnost za svou budoucnost a pustit se do samostatného podnikání. Z dvanáctileté historie Ocenění Českých Podnikatelek vím, že zapojit se do něj je pro mnohé podnikatelky významným krokem, který často znamená vystoupit z každodenní rutiny a zajetých kolejí podnikatelského, ale i osobního života. Účast v něm jim přináší příležitost si opravdu uvědomit, jak úspěšné jsou. A to je fakt – vždyť naše finalistky ročně dosahují celkového obratu vyššího než 3 miliardy Kč. Stále platí, že doménou českých podnikatelek jsou především obchod a služby, kde působí hned 67 % finalistek. Výrobě se věnuje 16 % podnikatelek, 10 % podniká ve stavebnictví, 6 % v dopravě či logistice, 5 % ve vzdělávání. Také letos máme mezi vítězkami podnikatelky, které již v minulosti v Ocenění Českých Podnikatelek uspěly, což jen podtrhuje jejich stabilitu a výběr správné cesty, kterou svůj byznys vedou,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo stejně jako v předchozích letech také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „Podpora podnikání je jednou z klíčových úloh Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejen proto, že jsem bytostně přesvědčen o tom, že ženy budou v příštích dekádách v řízení byznysu postupně sehrávat stále důležitější roli, podporovat Ocenění Českých Podnikatelek je logické, strategické a jednoduše správné. Ženy si zaslouží, aby se vědělo o tom, co všechno umí a že jejich trpělivost, která je daleko větší, než mají muži, vede i ke skvělým podnikatelským výsledkům. I když to může být pomalejší a méně přímá cesta. Je přitom nejen na nás, mužích, ale celém resortu průmyslu a obchodu, abychom ženám v podnikání nejen fandili, ale také jim usnadnili život,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, na základě splnění podmínek soutěže vybral 24 281 kandidátek na zisk ocenění. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 623 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se pak dostalo 81 podnikatelek. „Z našich aktuálních statistik vyplývá, že ženy podnikatelky preferují samostatné vlastnictví více než muži, kdy v rámci obchodních společností převažují u žen výrazně ty s jedním vlastníkem. Konkrétně mezi společnostmi ve vlastnictví žen najdeme 87 % s jedním vlastníkem, přičemž u mužů pouze 69 %. Ukazuje to na fakt, že ženy podnikatelky vynikají samostatností a schopnostmi se o podnikání postarat komplexně. Zjistili jsme rovněž, že ženy jako vlastnice obchodních společností hospodaří odpovědněji, když téměř 70 % z nich má přiřazen zelený Semafor Cribis ukazující nejvyšší hodnocení a pouze 9 % nejhorší červený semafor. V rámci společností ve vlastnictví mužů mělo zelený Semafor Cribis jen 65 % a červený naopak 11 %. Ukázalo se také, že se ženy nebojí podnikání ani ve vyšším věku, přičemž polovinu společností ve výlučném vlastnictví žen tvoří ty, které vlastní ženy ve věku 50+. Lze tedy jen ocenit a vážit si toho, že české podnikatelky jsou samostatné a odpovědné. Tyto pozitivní trendy jsou příslibem do budoucna, protože právě uvedené manažerské vlastnosti jsou důležité pro dlouhodobě úspěšné působení na trzích, na kterých se často mění nákupní chování. Což je trend, se kterým je nezbytné do budoucna počítat,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Generálním partnerem 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je ČSOB. Hlavními partnery se staly společnosti Microsoft, DAQUAS, Česká Pojišťovna a Vodafone.

„Letošní rok se pojí s významným výročím - obnovou soukromého podnikání. Po změně režimu před 30 lety došlo k renesanci českého podnikání. Navíc v posledních letech, a potvrzují to různé statistiky, dochází k velké expanzi českých firem do zahraničí. Proto jsem velmi rád, že dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikání nejen prostřednictvím našich bankovních produktů a služeb, ale díky partnerství v projektu Ocenění českých podnikatelek. Jsem přesvědčen, že právě mezi nimi se objevují další významné podnikatelské ikony a tím pomáháme v budování hrdého Česka,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

„Rok 1989 přinesl svobodu také českým ženám. Každá z nich tehdy v listopadu dostala novou životní roli: možnost věci měnit. Svoboda navíc české společnosti otevřela dokořán cestu k technologiím, které se brzy staly užitečným pomocníkem k ekonomickému úspěchu a růstu. Svět se díky technologiím zmenšil a úspěšné příběhy podnikatelek, jejichž firmy expandovaly nejen po České republice ale i do zahraničí, jsou toho příkladem,“ říká Jonathan Rutherford, Viceprezident pro firemní zákazníky Vodafone Czech Republic. „Českým podnikatelkám bych chtěl popřát, aby mohly i nadále svobodně podnikat a aby neztratily odvahu využívat inovací a moderních technologií pro větší dopad svého podnikání. A České republice přeji, aby své ženy nepřestávala podporovat – a to nejen v podnikání. Žijeme v digitální době a budoucnost této země se neobejde bez potenciálu českých žen. My jsme tu ve Vodafonu od toho, abychom jim vize a potenciál prostřednictvím našich technologií a služeb pomáhali přetvářet v každodenní realitu,“ dodává.

Auditorem letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je společnost Esop.

Vítězky 12. ročníku projektu:

MALÁ FIRMA

  1. RUTEX CZ, s.r.o. - Kamila Brzezinová
  2. Grant Consulting, a.s. - Kateřina Procházková
  3. ZDRAVÍČKO - zdravá výživa s.r.o. - Hana Lacinová

 

STŘEDNÍ FIRMA

  1. Cosmetics ATOK International, s.r.o. - Anastázie Skopalová
  2. STOPRO BEK, s.r.o. - Jarmila Fabišková
  3. Photodienst Brno, s.r.o. - Kateřina van Kranenburg

 

VELKÁ FIRMA

  1. CAROLLINUM, s.r.o. - Tamara Kotvalová
  2. Conneco chemicals, s.r.o - Šárka Hronková
  3. Apro Delta, s.r.o. - Alena Procházková

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Trustav, s.r.o. - Jana Nováková
„Zaujal nás podnikatelský příběh paní Jany Novákové. Ve svém oboru podniká již 21 let, dokázala zvládnout mnoho překážek a vybudovat úspěšnou firmu. Její původní zaměření na výrobu dřevěných eurooken, balkónových, vchodových a interiérových dveří postupem času doplnila o specializaci na výrobu historických špaletových oken. Tím se dokázala odlišit od konkurence, a navíc si splnila svou vášeň pro oživování kulturních a historických budov v České republice,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB. „Za jejím úspěchem stojí garance dodání kvalitních produktů na míru danému objektu a bezproblémový průběh zakázky od okamžiku nabídky až po montáž. Svým zákazníkům zajišťuje kompletní podporu v podobě odborného poradenství, vyřizování grantů a jednání s památkáři. Oceňujeme, jak s pokorou, a přesto zdravou mírou sebevědomí zvládá být úspěšnou podnikatelkou ve stavebnictví s přesahem na historii. Paní Nováková dlouhodobě investuje do vzdělávání sebe sama a svých zaměstnanců. Je zaměřená na podporu a motivaci svých kolegů, díky kterým se může věnovat dalšímu rozvoji firmy a inovacím v oboru výroby oken,“ dále dodává Petr Manda. Důkazem toho je, že její „historické okno“ splňuje hygienické požadavky a současně i nároky na energetickou úsporu a snížení hluku. Přitom vypadá stále jako původní okno, čímž zachovává dobovou podobu kulturní památky nebo objektu. Unikátnost jejích na míru vyráběných oken potvrzuje fakt, že svou mimořádnou výrobní technologii chrání neposkytováním DVG výkresů.

 

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Mastercard

My interior service s.r.o. - Lada Krsičková
„Příběh paní Krsičkové a její mladé a dynamické společnosti My interior service je mimořádně silný, inspirující a zahrnuje v sobě klíčové aspekty úspěchu jako jsou: originální nápad, mimořádně vysoké nároky na tým i servis, houževnatost, business-drive, technologické inovace a hlavně vášeň, se kterou k neustálému zlepšování své společnosti přistupuje. Když tyto aspekty spojíte dohromady a obklopíte se skvělým týmem, tak z toho může vyrůst společnost rostoucí každoročně dvojnásobným tempem jako je právě My interior service,“ sdělil Tomáš Doležal, marketingový ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

 

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft & DAQUAS

REXY, s.r.o. - Vlasta Šilarová
„Po poradě se společností Microsoft jsme cenu za Digitální transformaci udělili paní Šilarové, majitelce společnosti REXY. To ocenění jí patří především za vynikající myšlenku využít nástroje informačních technologií nejen k dosažení vyšší efektivity či úspor, kde se uplatňují nejčastěji. REXY a jejich Digital Experience totiž díky nim snižuje zátěž životního prostředí – tím, že se nevyrábějí krátkodobě užitečné dekorace, které po delší či kratší sezóně skončí v odpadu. A co je na celém jejím podnikání nejlepší – jejím cílem je krása a kultivovanost českých (a nejen českých) měst. Aby na vás při procházce nezíraly prázdné, zaprášené či nevkusné krámy, ale šmrncovní, elegantní prostředí ať už pro nákup, či inspiraci a konzultaci s odborník,“ říká Darina Vodrážková, Strategy Lead společnosti DAQUAS, s.r.o.

„Společnost Microsoft, která digitální transformaci v podnicích považuje především za příležitost pro všechny, jak dosáhnout lepších výsledků, jak zvládnout víc, a přitom mít větší radost z tvorby, lepší pocit ze smysluplné práce, v oceněné podnikatelce našla navíc příklad úspěšného naplnění tohoto záměru. Paní Šilarová má právě malé miminko, ale díky technologiím dokáže výtečně rozdělit a využít svůj čas, aby se mohla dostatečně věnovat jemu i firmě,“ dodává Jakub Mádle, Partner Business & Development Lead ve společnosti Microsoft.

 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. - Hana Pekárková
„To, co nás u paní Hany Pekárkové zaujalo a přimělo k udělení Ceny za inovativní řešení, je zejména inovativní přístup k jejímu životnímu poslání, kterým je pomáhání lidem ve zdravotních nesnázích. Prošla si etapou zdravotní sestry na transplantační jednotce, oddělením psychiatrie, záchytnou stanicí, etapou drogově závislých a začala přemýšlet, jak všem těm lidem ulevit. Vrhla se tedy do kurzů, jak se zbavit bolesti, masáží a dalšími postupnými kroky se vždy dovzdělala, v čem bylo potřeba. Naposledy například absolvovala vysokou školu a dál své know-how předává formou přednášek a prezentací. Aby byly její pečovatelské služby kompletní, založila firmu na zapůjčování kompenzačních pomůcek. Aby je měla kam uskladnit, buduje sklady. Další její „profesí“ je tedy stavbyvedoucí. Pro ulehčení administrace při práci založila další firmu se speciálními čtečkami. Hledáte-li vzor pro inovaci – je jím rozhodně paní Hana Pekárková,“ říká Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Česká pojišťovna. 

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.,
Veronika Krnáčová
Projekt Manager
tel: 220 570 708, email: veronika.krnacova@helas.org

 

Informace pro editory

O zakladateli:  Kdo je Helena Kohoutová?

„Kdo jsem? Podnikám od začátku 90. let. V roce 1997 jsem založila produkční společnost Agentura Helas a s tím následně souviselo i několik speciálních projektů. Mezi nimi byly kluby Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a poté projekty Ocenění Českých Podnikatelek a Ocenění Českých Lídrů. Ty všechny se orientují na kultivaci českého podnikatelského prostředí a vzájemné propojování svých členů. Spojuje nás myšlenka „BUDUJEME HRDÉ ČESKO“. Řídím Exportní cenu DHL pod záštitou CzechTrade. V rámci projektů kladu důraz na osobní přístup a vzájemné sdílení zkušeností, ocenění českých podnikatelů a etický byznys. Baví mě vytvářet prostředí pro vznik nových obchodních příležitostí a vyměňování zkušeností mezi podnikateli a odborníky z ekonomické oblasti. Agentura Helas dále pořádá a produkuje akce na klíč a zastupuje historické sály Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze. Firemním mottem je „Friendly Business – náš společný úspěch“.  www.helas.org, www.helas-ladies-club.cz, www.hnec.cz, www.PodnikatelkaOnline.cz, www.oceneniceskychlidru.cz, www.exportnicena.cz, www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

O generálním partnerovi: ČSOB

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní banko pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu působí skupina ČSOB zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a ČMSS. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny. www.csob.cz  

O odborném garantovi: O CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF, která v roce 2018 slaví 30 let od svého založení. Společnost prošla od roku 1988 velmi dynamickým rozvojem, přičemž dnes již působí na 4 kontinentech ve 30 zemích světa, kdy přes 4 200 zaměstnanců vytváří služby pro více než 44 000 společností a 240 000 spotřebitelů. CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 85 informačních zdrojů.  Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Firma nabízí rovněž komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit. Společnost CRIF je také organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a provozuje registr finančních poradců ELIXIR a registr platebních informací REPI. www.crif.cz

O auditorovi: Esop

Společnost ESOP je ve svém oboru středně velkou účetní a daňovou kanceláří, která se zabývá vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, auditem a lektorskou činností pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace, příspěvkové organizace, města a obce. S řadou klientů v současné době řeší generační výměny v rodinných firmách a další možné dispozice s firmami. Společnost má oprávnění Komory daňových poradců ČR a Komory auditorů ČR. Své služby se snaží poskytovat maximálně diskrétně, vstřícně a se zárukou. Společnost řídí Ing. Daniela Burianová, LL.M. která vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvovala profesní studium Master of Laws  LL.M. korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností. Je auditorkou, daňovou poradkyní, a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní. V Komoře daňových poradců je členem sekce pro neziskové organizace a věnuje se metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a neziskových organizací a v současné době studuje Master of Business Administration - MBA. Společnost má 20 zaměstnankyň pracujících v odděleních auditu, finančního a mzdového účetnictví a daňového poradenství. V rámci svého proklientského přístupu vyznává motto „Počítáme s Vámi a pro Vás“. http://www.esop-rk.cz

O hlavním partnerovi: Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to více než 4 milionům českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a podporuje digitalizaci a diverzitu ve společnosti. Klade důraz na ochranu životního prostředí a využívá jen energii z obnovitelných zdrojů. Vodafone podporuje inovativní startupy a podnikatele v regionech. Zaměstnanci společnosti věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 13 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informaci na www.vodafone.cz

O hlavním partnerovi: Česká pojišťovna

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou se 190 letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik i zemědělství. Česká pojišťovna má tři miliony klientů, spravuje více než sedm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahuje 21,5 %. https://www.ceskapojistovna.cz/

O hlavním partnerovi: Microsoft v České republice

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb, zařízení a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Odpovědnost vůči zemi, v níž působíme, vždy byla součástí naší strategie. Podporujeme oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. V ČR se zaměřujeme na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a související modernizaci školství a výuky, podporu inovací a podnikání (start-upů), posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí technologií, a využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a zefektivnění práce neziskových organizací. Rozvoj podnikání podporuje i obchodní model Microsoftu - spolupracujeme s více než 3000 partnerskými firmami, většinou malými a středními podniky, které pro své zákazníky vyvíjejí řešení postavená na našich technologiích. Dohromady zaměstnávají na 40 000 lidí, což je významný příspěvek k podpoře zaměstnanosti a rozvoji inovací v ČR.  V Česku působíme od roku 1992 a máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). www.microsoft.com

O hlavním partnerovi: DAQUAS

Posláním společnosti DAQUAS je pomáhat, aby IT lidem pomáhalo. Věnuje se mu od založení v roce 1991 a ovlivňuje oborové kolegy nejen v České republice, ale i na dalších světadílech. Činnost společnosti DAQUAS spočívá v zajištění těch částí IT, kterým se obvykle nedostává přiměřené pozornosti, ale přesto mohou mít zásadní dopad na výsledky. Věnujeme se otázkám licencí a jejich optimálního pořízení, otázkám komunikace mezi světem IT a ostatními světy, na nichž žijí lidé, kteří IT potřebují. Jsme partnerem profesionálním „ajťákům“ a propojujeme správné lidi či firmy dohromady tak, aby výsledný efekt byla stabilní, úspěšná spolupráce, díky níž IT správně podporuje hlavní zaměření firem. www.daquas.cz

 

 

 

Medailonky vítězek
12. ročníku

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 2020

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ESOP

Hlavní partner

Logo - Microsoft
Logo - Vodafone
Logo - Generali Česká pojišťovna
Logo - DAQUAS

Partneři

Logo - ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS
Logo - FERTI CARE
Logo - presentigo
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - KSENA, s.r.o.
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ
Logo - Palatinum
Logo - Mediarex
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - KLIMSZ
Logo - OGILVY
Logo - FARMAX
Logo - Vinařství Maláník - Osička
Logo - Hotel Studánka****
Logo - ESTHÉ LASER CLINIC
Logo - INCA COLLAGEN
Logo - Lifefood
Logo - FRESH CATERING
Logo - BEWIT
Logo - RUTEX CZ
Logo - Harmonelo
Logo - Photodienst Brno
Logo - DANDELION
Logo - Hospodářská komora Praha 1
Logo - Hospodářská komora Hl. M. Prahy

Partneři slavnostního dne

Logo - Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Logo - Franck Provost Česká republika

Mediální partner

Logo - Franchising.cz
Logo - ČIANEWS
Logo - Reg TV
Logo - TRADE NEWS
Logo - Age
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - MLADÁ FRONTA
Logo - FIRST CLASS
Logo - DENÍK
Logo - ČR PLUS
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - S-PRESS
Logo - PREMIUM MEDIA GROUP
Logo - Aerospace Central Europe
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - A11