Loading...

PRAVIDLA A KATEGORIE

 

Pokud firma nesplňuje kritéria soutěže, může se zapojit do Podnikatelské platformy Helas. Více informací ZDE.

PRAVIDLA

 • Majitelka obchodní kapitálové společnosti (dále jen společnost) je ČESKÁ OBČANKA a držitelka stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu).
 • Společnost s ROČNÍM OBRATEM OD 10 MIL KORUN ALESPOŇ V JEDNOM Z UZAVŘENÝCH ROKŮ.
 • Hodnocená společnost má podvojné účetnictví NEJMÉNĚ PO DOBU 4 LET a majitelka společnosti je po tuto dobu její 100% majitelkou.
 • Společnost je evidovaná ve veřejném rejstříku a pravidelně ukládá dokumenty ve sbírce listin (rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném či zkráceném rozsahu, tj. nikoliv pouze rozvahu v rozsahu pro mikro-účetní jednotky). V případě dotazů ze strany zakladatele a odborného garanta doloží potřebné informace pro další hodnocení. 
 • Nominace firem probíhá na základě HODNOCENÍ INDEXU CRIBIS odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau. Sbírají se tři poslední roky tj. 2021-2023.
 • Hodnotí se závěrky z roku 2021, 2022. Rok 2023 má informativní charakter.
 • Společnost je nominována: na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v ČR zpracovaných odborným garantem, užší nominace vznikají na základě dostupnosti závěrek v hodnoceném období.
 • Dále se společnosti mohou přihlásit z vlastní iniciativy.
 • Společnosti se mohou přihlásit na doporučení zakladatele projektu.
 • Vítězka předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve ve třetím roce.
 • Hodnocení poroty má váhu 50 %, ekonomické hodnocení má váhu 50 %.
 • Firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku.
 • Předmět podnikání společnosti se nezabývá vývozem surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy.

 

Doplňující informace:

 • Registrace do soutěže a vyhodnocení odbornou porotou nenese PRO NOMINOVANÉ FIRMY žádné finanční náklady.
 • Účast v projektu NENÍ časově náročná.
 • Ocenění vítězek bude předáno v rámci SLAVNOSTNÍHO CEREMONIÁLU. 
 • Registrace do projektu je ONLINE.

 

Spolupráce:

 • ZAPOJTE SE DO UNIKÁTNÍ PODNIKATELSKÉ PLATFORMY*
 • ČESKÉ FIRMY – ČESKÝ PRŮMYSL – ČESKÝ EXPORT – ČESKÉ SLUŽBY.
 • Spolupráce = rychlejší cesta k úspěchu. Síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů. 
 • CELOREPUBLIKOVÉ PŮSOBENÍ.
 • Top management zahraničních korporací  - odborná veřejnost – osobnosti.
 • Lidé s aktivním přístupem k životu.
 • Nezávislost.

 

* Své zapojení si můžete aktivovat ZDE.

KATEGORIE 

1) ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ FIRMU VLASTNÍ A ŘÍDÍ

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích:

 • Malá společnost           (roční obrat 10-30 miliónů Kč)
 • Střední společnost     (roční obrat 30-80 miliónů Kč)
 • Velká společnost         (roční obrat 80 miliónů Kč a více)

 

2) CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, její vliv na obohacení trhu nebo společnosti a další aspekty její činnosti. Uděluje se jedna cena.
 


3) CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ 

Firma oceněná v této kategorii splňuje kritéria soutěže a je hodnocena z pohledu odpovědného přístupu k podnikání. Tím je míněno dobrovolné integrování sociálních
a ekologických hledisek do firemní strategie i každodenních firemních aktivit. Jde o zohledňování dopadů podnikání na životní prostředí a o vytváření společenských
a sociálních inovací a změn, které zkvalitňují život lidí, zlepšují veřejný prostor nebo propojují firmy a komunity k veřejnému prospěchu. Uděluje se jedna cena.

 

4) CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY - pod patronací IN - EKO TEAM

Firma oceněná v této kategorii splňuje kritéria soutěže a je určena pro ženy, které vlastní a vedou výrobní závod v klasických odvětvích řemesel a průmyslu.
Kategorie má vlastní hastag #holkazfabriky.

 

5) CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY - pod patronací ECOVIS FACTA

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

 

6) CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

 

7) CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft 

V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe sladit pracovní a osobní život. Zlepšují své procesy a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují nebo vytváří zcela nové produkty a služby. Uděluje se jedna cena.

 

8) CENA PRO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FRANCHISU 

Firma, ať již jako franchisor nebo franchisant, oceněná v této kategorii je hodnocena z pohledu příležitosti, kterou vytváří. Do této kategorie se mohou přihlásit všechny společnosti bez ohledu na výši obratu či počet zaměstnanců, společnost musí být vlastněna ženou s českým občanstvím. Uděluje se jedna cena.

 

JAK TO FUNGUJE?

 • Odborný garant nominuje semifinalisty do aktuálního ročníku OCP.
 • Zakladatel informuje semifinalistky o možnosti se do OCP přihlásit.
 • Probíhají bezplatné registrace semifinalistek až do termínu ukončení registrací.
 • Registrací se společnost stává finalistou aktuálního ročníku OCP.
 • Odborný garant provádí „malý audit“ všech registrovaných firem (70% váhu má ekonomické hodnocení).
 • Porota komunikuje s finalistkami (telefonicky, písemně nebo osobně) s cílem zjistit podnikatelský příběh majitelů/generálních ředitelů (30% váhu má osobní hodnocení).
 • Odborná porota zvolí vítězné podnikatelky aktuálního ročníku na základě sloučení ekonomického a osobního hodnocení.
 • Vítězné podnikatelky jsou o umístění informováni ihned po volbě poroty z důvodu pečlivých a náročných příprav pro oficiální a veřejné předání ocenění.
 • Ocenění vítězek bude předáno v rámci SLAVNOSTNÍHO CEREMONIÁLU.
 • Finalisté mají možnost zapojit se do Podnikatelské platformy Helas za zvýhodněných podmínek.

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ECOVIS FACTA

Hlavní partner

Logo - Microsoft

Partneři

Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - Barna Medical s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - ČSOB
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - EVOLVE
Logo - DANDELION
Logo - DOBRÁ TISKÁRNA
Logo - IDC - FOOD, s.r.o.
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - Kv.Řezáč, s.r.o.
Logo - Nadační fond Jany Zimové
Logo - OGILVY
Logo - Photodienst Brno
Logo - RESPILON
Logo - TALERS
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partner

Logo - AGE
Logo - Franchising.cz
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - ČR PLUS
Logo - HORIZONT POINT
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BusinessInfo.cz