Loading...

Pomáháme firmám v blízkých i exotických zemích

06.06.2017

Rady odborníků při expanzi na zahraniční trhy jsou pro české firmy často k nezaplacení. Agentura CzeechTrade jim pomocnou ruku podává již 20 let. Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade prozradil, o jaké služby Agentury mají tuzemské firmy největší zájem.

Jak dlouho už agentura CzechTrade existuje a pomáhá českým exportérům?

Před více než 20 lety bylo v České republice završeno budování systému státní podpory exportu po vzoru vyspělých a exportně úspěšných zemí. Nejdříve vnikla exportní pojišťovna EGAP, pak Česká exportní banka a nakonec v roce 1997 i Agentura na podporu obchodu CzechTrade. Začala poskytovat českým firmám unikátní a ověřené informace ze zahraničních trhů, v širokém měřítku spustila vzdělávání podnikatelů v oblasti zahraničního obchodu. Nyní kromě tohoto základního servisu poskytuje agentura sofistikované služby šité na míru potřebám jednotlivých českých vývozců.

Zcela jedinečná je naše zahraniční síť, kterou dnes tvoří již 51 kanceláří ve všech světadílech a jejich počet se z roku na rok zvyšuje. Pracovníci zahraničních kanceláří se vyznají v daném prostředí, jsou odborně vyškoleni a připravení pomáhat firmám v jejich expanzi na zahraniční trhy. Každým rokem obslouží více než tisícovku klientů; například v roce 2016 odpracovaly zahraniční kanceláře na zakázkách pro české firmy přes 87 tisíc hodin.

O jaké služby mají exportéři nejčastěji zájem?

Nejžádanějšími a tedy i nejvyužívanějšími službami agentury CzechTrade jsou vedle vzdělávacích akcí hlavně již zmíněné služby zahraničních kanceláří, tedy různé typy asistence, jako je ověření zájmu o výrobek či službu, prověření obchodních kontaktů, nalezení obchodního zástupce pro českou firmu na zahraničním trhu a podobně. V poslední době se mezi našimi podniky výrazně zvyšuje zájem o tzv. Sourcing days, které jsou velice účinným a pohotovým nástrojem pro navazování obchodních styků. Tento model funguje tak, že zahraniční kancelář získá a přivede do Česka potenciálního partnera, zpravidla nákupčího obchodního řetězce či zástupce velkého závodu, ve spolupráci s centrálou pro něj vybere vhodné firmy z řad českých zájemců a uspořádá kontaktní jednání. Formou osobních schůzek tak mohou zahraniční zadavatelé s potenciálními českými subdodavateli rovnou detailně probrat své záměry, požadavky, technologické a jiné možnosti, což při pouhém písemném styku není dost dobře možné. Tato služba je navíc zpoplatněna jen zcela symbolickou částkou 

Plánujete nové služby pro exportéry?

Do nové dekády našeho působení vstupujeme s několika novinkami. Program Šance pro úspěšný export, který agentura CzechTrade vyhlásila v létě loňského roku, poprvé v dvacetileté historii nabízí klientům, kteří splní stanovené podmínky, bezplatné využití individuálních služeb zahraničních kanceláří. Registrujeme již první zájemce o tento program. Na konci roku 2016 byly spuštěny projekty NOVUMM a NOVUMM KET spolufinancované z peněz EU, jejichž cílem je usnadnit vstup malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. Na tomto konceptu se podílejí podnikatelské svazy a organizace. Dalším z novějších projektů je „Design pro konkurenceschopnost“, který nabízí zvýhodněné služby profesionálních tvůrců z Adresáře designérů a také podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu. Od ledna letošního roku se mohou zástupci firem radit o svých plánovaných exportních aktivitách s regionálními exportními konzultanty, kteří nově sídlí ve všech krajích České republiky. V jednotlivých krajích pořádáme exportní fóra – setkání s našimi zahraničními zástupci, kteří představují svůj region a aktuální exportní příležitosti pro české firmy.

Export se významně podílí na úspěších české ekonomiky. Očekáváte, že bude dále růst? Naplní se jednoho dne jeho možnosti a kapacity?

Očekávám, že v nejbližším období vývozy z České republiky dál porostou. Navíc bych si přál, aby přinejmenším v následujícím desetiletí ubylo překážek, omezení a bariér pro mezinárodní obchodování, aby světové trhy byly liberálnější, než jsou dnes, a aby na ně české firmy měly daleko snadnější přístup a mohly tak ve světě zanechat ještě výraznější stopu.

Podle čeho vybíráte lokace, kde hodláte otevřít kancelář?

Jde nám o to, abychom vycházeli vstříc skutečnému zájmu a poptávce českých firem. I proto je pro nás důležitá zpětná vazba od našich klientů; mimo jiné jsou to i dotazníky, které rozesíláme podnikům na závěr uskutečněné služby, jež nám přinášejí relevantní podněty a informace o jejich teritoriálních preferencích. Návrhy na otevírání nových zahraničních kanceláří vznikají i ve spolupráci se svazy a asociacemi, do výběru se samozřejmě promítá rovněž obchodně politický vývoj v jednotlivých zemích a regionech, situace na trhu surovin, vznik nových oborů a mnoho dalších aspektů.

Které destinace vnímáte jako preferované a které mají největší potenciál?

Začínajícím exportérům doporučujeme rozhlédnout se nejprve po sousedních zemích a vyzkoušet si svůj potenciál na jednotném vnitřním trhu Evropské unie, potom se třeba vydat dál do světa. Mohu ale konstatovat, že i zkušenější exportéři se s námi radí, v kterých teritoriích by mohli se svými výrobky uspět. V posledním období vnímáme potenciál především v USA, na Blízkém východě nebo v asijských zemích.

Ve kterých oborech jsou čeští exportéři tradičně nejúspěšnější?

Největší objemy exportu tvoří strojírenské výrobky a dopravní technika. Značný růst poptávky po našich službách registrujeme u nově vznikajících, často vysoce technologicky vyspělých oborů, ve kterých je zastoupeno poměrně hodně menších a středních firem.

Je český původ pro exportéry dobrou značkou - vizitkou?

V teritoriích, kam se české výrobky dovážejí již desítky let, mají většinou dobrý zvuk a čeští vývozci mají na co navazovat a na čem stavět další obchodní aktivity. Podle zpětných reakcí našich zahraničních kanceláří lze konstatovat, že ve prospěch českých firem hraje fakt, že jejich produkty a služby se vyznačují vysokou kvalitou za příznivé ceny. Ve světě jsou ale též lokality, kde je těžší prorazit, a je jen logické, že právě tam firmy využívají podporu pracovníků zahraničních kanceláří CzechTrade.

 Je obecně lepší exportovat na trhy rozvojové nebo zavedené? Na kterých můžete lépe pomoci?

To je velmi individuální, záleží především na poptávce po daném výrobku. Pracovníci CzechTrade jsou připraveni otevřít dveře vývozcům jak na blízkých, tak i na exotičtějších trzích. Je jen na firmách, v jaké fázi svého obchodování se na nás obrátí. Jejich potřeby řešíme vždy individuálně, dle konkrétních požadavků a možností.

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 2022

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ESOP

Hlavní partner

Logo - DATACLUE S.R.O.
Logo - Generali Česká pojišťovna
Logo - Microsoft

Partneři

Logo - AGROVÁPNO, s.r.o.
Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - A - GIGA, s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - Camp Center International s.r.o.
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - ETIFLEX, s.r.o.
Logo - ET PACTUM
Logo - DANDELION
Logo - Dvacetiminutovka
Logo - Harmonelo
Logo - Hotel Studánka****
Logo - INCA COLLAGEN
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - KLIMSZ
Logo - KSENA, s.r.o.
Logo - OGILVY
Logo - Palatinum
Logo - Photodienst Brno
Logo - SAMAK poradenská skupina
Logo - Soukromá klinika LOGO, s.r.o.
Logo - TOMAS ARSOV
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Partneři slavnostního dne

Mediální partner

Logo - Franchising.cz
Logo - ČIANEWS
Logo - Reg TV
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - DENÍK
Logo - ČR PLUS
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - S-PRESS
Logo - PREMIUM MEDIA GROUP
Logo - BusinessInfo.cz