Loading...

Videozáznam SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ můžete zhlédnout ZDE
Online KATALOG  vydaný ke slavnostnímu vyhlášení naleznete ZDE

Ženám se i v krizi daří rozvíjet vlastní byznys.
Ocenění Českých Podnikatelek zná své vítězky

Praha, 30. listopadu 2021 - Také ve 14. ročníku soutěže Ocenění Českých Podnikatelek sbíraly často vavříny zástupkyně rodinných firem. Loni jich byly ve finále tři čtvrtiny, letos je rodinných podniků mezi finalistkami 37. Úspěšné podnikatelky byly oceněny celkem v sedmi kategoriích.

Podmínky vstupu do soutěže splnilo 25 760 kandidátek, z nichž bylo na základě ratingu vybráno 2 456 semifinalistek. Do finále se dostalo 112 žen.  

Oceňovány jsou tradičně české podnikatelky, které firmu vlastní a řídí. Majitelky získávají ceny za umístění na prvních třech místech ve třech základních kategoriích Malá společnost (roční obrat 10 až 30 milionů korun), Střední společnost (30 až 80 milionů) a Velká společnost (roční obrat přes 80 milionů).

Další ženy si rozdělily ceny v kategoriích, které zaštiťují partneři projektu ČSOB, Vodafone Czech Republic, ATELIER - S, Generali Česká pojišťovna a MICROSOFT a DAQUAS.

Kdo se může zapojit?

  • Česká občanka a držitelka stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Společnosti s ročním obratem vyšším než 10 milionů korun
  • Majitelka, která je nejméně po dobu 4 let, kdy musí vést společnost podvojné účetnictví, stoprocentním vlastníkem.

    Nominace firem probíhá na základě hodnocení Indexu Cribis odborného garanta CRIF Czech Credit Bureau. Sbírají se data za poslední tři roky, tj. léta 2018 až 2020. Hodnotí se poslední dvě závěrky 2019 a 2020. Rok 2018 má pouze informativní charakter.

Patronkou letošního ročníku byla Kateřina Kadlecová, spolumajitelka české rodinné společnosti USSPA, která zná nejlépe recept na úspěšný byznys: Podnikat znamená vzít zodpovědnost za svůj život plně do vlastních rukou. Je to o odvaze a také vytrvalosti, což nejvíce prověří doba, jako je ta současná. Ocenit ty ženy, které svou roli zvládají v mimořádně náročné době, je proto obzvláště důležité. Jejich příběh je pak povzbuzením a motivací pro ostatní.“

Pro její firmu USSPA byla pandemie příležitostí k růstu, podařilo se jí rychle přizpůsobit novým podmínkám. „Je důležité nebát se změny a přijmout to, co doba přináší. Mít plány, ale nelpět na nich, když se změní okolnosti, a flexibilně plány přizpůsobit,“ sděluje Kateřina Kadlecová. Všechny soutěžící a jejich příběhy jsou podle ní dobrou zprávou o naší společnosti, což je důležité podporovat. „Úspěch víc než čísla a výsledky vyjadřují příběhy a lidé na pozadí. Nasazení, vytrvalost, umění uspět i umění prohrát, tím vším jsou inspirací. A nejvíc pak tím, jak naplňují smysl svého života,“ doplňuje patronka.

Čtrnáct let naplněných příběhy

Ocenění Českých Podnikatelek již 14 let představuje příběhy úspěšných podnikatelek, které se rozhodly postavit na vlastní nohy a rozjet vlastní podnikatelský projekt. Zakladatelkou projektu je Helena Kohoutová z Agentury Helas. „Dlouhodobé statistiky ukazují, že je několik často se opakujících důvodů, proč ženy začínají podnikat. Mezi nejčastější z nich patří převzetí firmy, která by jinak zanikla, převzetí rodinného podniku, fakt, že se vypracovaly, nebo se naopak dostaly do tíživé situace a podnikání pro ně byla jediná cesta "ven". Společné je jim usilovné nutkání tvořit vlastní projekty a pocit, že podnikání je skvělá možnost, jak se realizovat třeba i na mateřské dovolené,“ popisuje Helena Kohoutová. Vize projektu stojí podle ní na několika pilířích. Hlavním cílem je ale ocenit a podpořit české ženy. A také vytvořit komunitu, která si vzájemně pomáhá. „A samozřejmě chceme ukázat budoucím podnikatelkám, čeho všeho je možné dosáhnout. Projektem vyjadřujeme mimořádné uznání a podporu ryze českým firmám, které pozitivně ovlivňují prosperitu naší země,“ doplňuje Kohoutová.

Ženy jsou podle ní obecně v podnikání konzervativnější a nerady riskují. Častěji než muži jednají tak, aby neohrozily své blízké a rodinu.

Ženy jsou v určitých momentech zdrženlivější, uvážlivější a nemají potřebu soutěžit s druhými ani se sebou samotnou. Proto také ze statistik vyplývá, že podniky vlastněné ženami krachují méně než ty řízené muži,“ prozrazuje zakladatelka projektu.

Těžká zkouška pro byznys

Také letos převzalo nad projektem Ocenění Českých Podnikatelek záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

„Letošní rok byl pro český byznys těžkou zkouškou, a bohužel se zdá, že ještě nějakou dobu kvůli koronaviru to podnikatelé a podnikatelky nebudou mít lehké. O to větší mají můj obdiv, že to nevzdávají,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Vážím si iniciativy OČP, gratuluji všem oceněným a přeji jim i v této obtížné době sílu i chuť do práce. Za MPO mohu v tuto chvílí říct, že je budeme v maximální možné míře podporovat, jako jsme to dělali i za prvních vln koronaviru,“ doplňuje ministr.

„Život těchto podnikatelek přitom není jen o podnikání, v souvislosti s událostmi posledních měsíců musíme brát zřetel i na to, že při tom všem zvládly být ještě i maminkami, manželkami a v mnoha případech i učitelkami,“ doplňuje ministrova slova Helena Kohoutová.

Odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, vybral 25 760 kandidátek na zisk ocenění. Do finále nakonec prošlo 112 podnikatelek.

„Soutěže se mohou zúčastnit společnosti, které jsou ve výlučném vlastnictví jedné ženy s trvalým bydlištěm na území ČR a zveřejnily účetních závěrky v řádném termínu. Finalistky jsou vybírány jednak na základě hodnoty multikriteriálního indexu CRIBIS, kterým se na základě finančních a nefinančních údajů hodnotí ekonomické zdraví firem, a rovněž podle výsledků hlasování poroty,“ popisuje Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. .

Téměř polovina letošních finalistek má podle Pavla Fingera sídlo v Praze. Přibližně dvě třetiny z nich založily své společnosti až po roce 2000. Překvapivé je, že se letos mezi finalistky dostaly společnosti s lepším hodnocením, a to i přesto, že se hodnotil covidový rok 2020.

„Velmi dobré až dobré hodnocení získalo v letošním ročníku 61 % finalistek, přičemž v loňském to bylo jen 47 %. Tento rozdíl je pozitivním příslibem i do budoucna a ukazuje na to, že se podnikatelky dokázaly velmi dobře vyrovnat i s negativními externími vlivy na své aktivity,“ doplňuje Pavel Finger.

 

Výsledky

Letos zazářily v jednotlivých kategoriích tyto dámy:

MALÁ SPOLEČNOST        

1. místo Monika Brunettová, FRIT, s.r.o.

2. místo Radomíra Štěpánová, ALERGONET GROUP s.r.o.

3. místo Blanka Korejsová, PASÁŽ Korejsová s.r.o.

 

STŘEDNÍ SPOLEČNOST 

1. místo Eva Hronová, REVATECH s.r.o.

2. místo Ilona Kejklíčková, Soukromá klinika LOGO s. r. o.

3. místo Věra Babišová, A – GIGA s.r.o.

 

VELKÁ SPOLEČNOST      

1. místo  Jarmila Rappersberger, RAPPA s.r.o.

2. místo Eva Dokoupilová, MEDICAL PLUS, s.r.o.

3. místo Zdeňka Heyn Edlová, LUBRICANT s.r.o.

 

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Martina Pospíšilová - MultiBoard s.r.o

„Digitalizace je jedním z největších trendů dneška a týká se všech oblastí našeho života, tedy i školství. Na příběhu Martiny Pospíšilové a společnosti MultiBoard je vidět silná vize inovovat a prosazovat moderní trendy ve vzdělávání, ať už se jedná o školky nebo vysoké školy. Pro ně všechny nabízí komplexní vzdělávací řešení. Multidotykové interaktivní All-in-One displeje umožňují pedagogům vytvořit poutavé a hravé úkoly pro děti a žáky a přiblížit tak výuku standardům 21. století. Hardwarem to ale nekončí, společnost poskytuje také vzdělávací obsah a metodickou podporu pedagogům. Aktivně a velmi potřebně tak mění podobu digitálního vzdělávání na českých školách,“ říká Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB.

 

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací VODAFONE CZECH REPUBLIC

Andrea Bednářová - ENVIROCONT s.r.o.

„Paní Bednářová se se svou firmou Envirocont angažuje tam, kde podniká - ve svém regionu, a to je důležité. Navíc nepodporuje pouze ekologické projekty, které jí jsou s ohledem na zaměření jejího podnikání blízké, ale věnuje se i sociálním tématům. A především nejde jen o finance, sbírky a dobrovolnictví zaměstnanců, ale zapojuje a propojuje i své zákazníky. Dělá tak to, co je nám ve Vodafonu blízké - překračuje hranice svého vlastního odpovědného podnikání a inspiruje ostatní,“ uvádí Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu.

 

CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY pod patronací ATELIER-S a hastag #holkazfabriky

Olga Černá – ESITO CZ s.r.o.

„Příběh paní Olgy Černé nás oslovil, protože si uvědomujeme, jak náročné je odolávat zahraniční konkurenci,“ říká Kateřina Šrámková, ředitelka zámeckého resortu Zámek Loučeň a zástupce ATELIER – S.

 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ pod patronací Generali Česká pojišťovna

Radka Hynková – AGROVÁPNO s.r.o.

„Radka Hynková je moc příjemná a především energická žena, která své ideály promítá do práce a jde si za svým cílem. Podařilo se jí velmi inovativním způsobem zavést výrobu vápenatých hnojiv, kterými vrací obohacené granulované vápno zpět do půdy tak, že ač hnojí, tak nepřekyseluje a naopak rozvíjí mikroflóru. Dojem na mě udělalo, že její ekologické hnojivo je přístupné nejen velkým zemědělským podnikům, ale i drobným pěstitelům. Při dnešním důrazu na ekologii, udržitelnost a nezatěžování životního prostředí je její výrobek obrovským přínosem pro prostředí kolem nás,“ sděluje Šárka Dolanská, regionální ředitelka pro Prahu, Generali Česká pojišťovna.

 

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI pod patronací MICROSOFT & DAQUAS

Dana Dvořáková - MM publishing, s. r. o.

„Cenu za digitalizaci firmy by si letos zasloužily téměř všechny podnikatelky, protože to byla jedna z nezbytných reakcí na situaci. MM publishing paní Dvořákové ji využil k tomu, aby pomáhal šířit informace – věrohodné, potřebné (především pro odvětví průmyslu, na které se specializuje) a „k věci“. Někdo říká, že mít přemíru informací je stejně špatné jako nemít žádné. Inovativní koncept „zpravodaje na míru“, který umožňuje čtenáři vybrat si oblasti, o nichž chce být informován, když se něco děje, tenhle problém pomáhá řešit,“ vysvětlují volbu vítězky této kategorie shodně Darina Vodrážková, Business Development Director, DAQUAS – powered by ALSO a Jakub Mádle, Small & Medium Business Lead ve společnosti MICROSOFT.

 

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY

Vladimíra Štěpánová - NewWaterMeaning s.r.o.

„Každý rok se těšíme na výsledek této kategorie. Není to totiž pouhý výpočet vzorečku. Při hodnocení se bere zřetel i na velikost a stabilitu firmy jako celku. Letos si cenu za výjimečný růst zaslouženě přebírá Vladimíra Štěpánová, jejíž firma se zaměřuje nejen na výrobu a distribuci zdravotnických prostředků, ale hlavně na kvalitní a dostupnou péči,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu.

 

Další partneři 14. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek – OCP jsou:

Advanced Medical Solutions s.r.o.
Affilbox.cz
AMSPČR
Auto Průhonice a.s.
Česká mincovna, a.s.
Eternal by Helena
ETIFLEX s.r.o.
Dvacetiminutovka
Fit, zdraví, výživa ® & Dandelion
Hotel Studánka
HMV COMMERCE GROUP s.r.o.
Inca Collagen s.r.o.
IUVENIO
KLIMSZ s.r.o.
KSENA s.r.o.
MEDIAREX COMMUNICATIONS, s.r.o.
Ogilvy, s.r.o.
Palatinum s.r.o.
PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o.
RUTEX CZ, s.r.o.
TOMAS ARSOV
VERE PRAGUE
Zámek Loučeň a.s.

Více informací o projektu a videozáznam z vyhlášení vítězek najdete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Medailonky vítězek
14. ročníku

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ECOVIS FACTA

Hlavní partner

Logo - Microsoft

Partneři

Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - Barna Medical s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - ČSOB
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - EVOLVE
Logo - DANDELION
Logo - DOBRÁ TISKÁRNA
Logo - IDC - FOOD, s.r.o.
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - Kv.Řezáč, s.r.o.
Logo - Nadační fond Jany Zimové
Logo - OGILVY
Logo - Photodienst Brno
Logo - RESPILON
Logo - TALERS
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partner

Logo - AGE
Logo - Franchising.cz
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - ČR PLUS
Logo - HORIZONT POINT
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BusinessInfo.cz