Loading...

JAK FUNGUJÍ DOTACE

17.06.2022

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom Vám prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting představili, JAK FUNGUJÍ DOTACE.

ODKUD SE DOTACE BEROU?

Každá z členských zemí EU přispívá do několika fondů, mj. do Evropského fondu regionálního rozvoje. Z něj jsou prostředky přerozdělovány podle toho, který region je nejvíce potřebuje, a to podle HDP na obyvatele.

Míra podpory se člení podle 3 kategorií: méně rozvinuté regiony, přechodové regiony a více rozvinuté regiony.

Česká republika dlouhodobě ekonomicky roste, proto bude míra dotační podpory od letošního roku členěna i do jednotlivých regionů podle jejich ekonomické úrovně. Mezi více rozvinuté regiony se řadí například hl. m. Praha. Naopak, do méně rozvinutých regionů lze zařadit:

 • Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)
 • Moravskoslezsko
 • Severovýchod (Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj)
 • Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)

Do těchto regionů pak putuje nejvíce peněz z EU.

JAK FUNGUJÍ DOTACE?

Dotace jsou přerozdělovány v rámci 7letých programových obdobích. Částka, kterou jednotlivé členské země EU obdrží, je pak přerozdělena do několika operačních programů.

Pro období 2021-2027 může podnikatelský sektor využít:

 • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – program soustředí podporu do oblasti výzkumu a vývoje, digitalizace, modernizace technologického vybavení či do energeticky úsporných opatření, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru.
 • OP Spravedlivá transformace – program podporuje revitalizaci uhelných regionů prostřednictvím dotací do výzkumu a vývoje, regenerace brownfieldů, obnovitelných zdrojů energie, digitalizace či modernizace průmyslu.
 • Modernizační fond – zaměřuje se na proměnu krajiny a podporu využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Národní plán obnovy – má za cíl podpořit podnikatelský sektor poškozený pandemií COVID-19. Peníze z toho fondu jsou přerozdělovány do zdravotnictví, vzdělávání, digitální transformace a úsporných energetických opatření. Tento program jako jediný nabízí podporu i pro žadatele z hl. m. Prahy!

Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení Výzvy daného programu – zveřejnění podmínek stanovujících pravidla typu, jaký projekt může o dotaci požádat a kolik peněz může získat.

V nejbližší době můžeme počítat s programy:

 • Digitální a virtuální podnik se zaměřením na digitální transformaci firem
 • Úspory energie se zaměřením na snížení energetické náročnosti provozoven
 • Inovace na podporu výzkumu a vývoje v podnikání

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová

 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 2022

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ESOP

Hlavní partner

Logo - DATACLUE S.R.O.
Logo - Generali Česká pojišťovna
Logo - Microsoft

Partneři

Logo - AGROVÁPNO, s.r.o.
Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - A - GIGA, s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - Camp Center International s.r.o.
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - ETERNAL ESSENCE - HARMONY HEALTH & SOUL
Logo - ETIFLEX, s.r.o.
Logo - ET PACTUM
Logo - FEMMS, Ing. Metodějka Stoklásková
Logo - DANDELION
Logo - Dvacetiminutovka
Logo - DOBRÁ TISKÁRNA
Logo - Harmonelo
Logo - Hotel Studánka****
Logo - INCA COLLAGEN
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - KLIMSZ
Logo - KSENA, s.r.o.
Logo - NewWaterMeaning s.r.o.
Logo - OGILVY
Logo - Palatinum
Logo - Photodienst Brno
Logo - SAMAK poradenská skupina
Logo - Soukromá klinika LOGO, s.r.o.
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Partneři slavnostního dne

Logo - SIKO KOUPELNY a.s.
Logo - HealthyLongevity.clinic s.r.o.

Mediální partner

Logo - AGE
Logo - Franchising.cz
Logo - ČIANEWS
Logo - Reg TV
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - DENÍK
Logo - ČR PLUS
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - S-PRESS
Logo - PREMIUM MEDIA GROUP
Logo - BusinessInfo.cz