Loading...

Podpora a ocenění tvrdé práce a úspěchu žen v byznysu. Startuje další ročník OCP

30.05.2023

 

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek prozradí již pošestnácté jména úspěšných podnikatelek, kterým se daří rozvíjet své firmy. Vítězky vzejdou z více než 24 000 majitelek podniků, splňujících kritéria soutěže.

Podpora, mediální zviditelnění a především ocenění tvrdé práce a dosaženého úspěchu. To nabízí českým podnikatelkám projekt Ocenění Českých Podnikatelek (OCP), který je součástí Podnikatelské platformy Helas, jež vznikla v roce 1997 a jejímž cílem je sdružování, propojování a oceňování českých podnikatelů.

Ženy si v rámci aktuálního ročníku tradičně převezmou ceny podle velikosti svých firem a rozdána budou také zvláštní ocenění. Letos poprvé pořadatelé vyhlásí také nejzajímavější franšízu. 

Do soutěže se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu vybírá na základě podrobné analýzy. V té se mimo jiné zohledňují i výsledky účetních závěrek za roky 2019 až 2022.

V loňském roce bylo z 25 133 firem ve vlastnictví žen na základě ratingu vybráno 2 394 semifinalistek, z nichž 300 se soutěže zúčastnilo vůbec poprvé. Do finále se dostalo 112 žen. Roční obrat jejich podniků dosáhl 2,9 miliardy korun a zaměstnávaly téměř 2400 lidí. Zhruba 40 procent finalistek vedlo rodinné firmy.

Pro letošní ročník splňuje kritéria projektu 24 403 společností, z toho je nominováno 1 975 semifinalistek a poprvé se soutěže účastní 679 z nich.

Kdo se může zapojit?

  • Majitelka, která je českou občankou a držitelkou stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Majitelka podniku s ročním obratem od 10 milionů korun
  • Majitelka firmy, která vede podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Přihlášky do projektu mohou majitelky společností posílat do 27. září 2023. Jména vítězek jednotlivých kategorií budou zveřejněna 30. listopadu 2023.

České podnikatelky se nevzdávají

České podnikatelky i v krizových letech potvrzují podle organizátorů soutěže svou sílu, pracovitost, schopnost inovovat a nevzdávat se.

„V průběhu šestnácti let jsme v rámci Ocenění Českých Podnikatelek vybírali přes 300 tisíc společností, které odpovídají kritériím projektu, a to už je skutečně obrovské číslo. Nejpodstatnější na celém projektu je ovšem to, co opravdu silně vnímám jako žena podnikatelka, jako žena maminka, jako žena obecně – tedy sdílení sounáležitosti, vzájemného porozumění a také fakt, že je nás opravdu hodně jen o sobě nevíme,“ popisuje zakladatelka projektu OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

OCP vytváří podle ní prostor pro setkání a vzájemnou spolupráci žen, a také nejen pro byznysový, ale i lidský rozvoj. „Lidský aspekt je v životě nejdůležitější pro překonání všech potíží, pojďme tedy brát Ocenění Českých Podnikatelek jako klíč k úspěchu člověka a k naplněné vizi. Přeji všem ženám hodně síly, hodně úspěchů a radost z nacházení nových cest,“ dodává Helena Kohoutová.

Mezi patronky soutěže patřily během její historie výjimečné ženy, často doslova ikony podnikatelského světa.

„Nejvíce mě inspirovalo to, co mě v životě nejvíce trápilo a to BYL i hlavní motor pro rozvoj mého podnikání. Rozvíjela jsem svou myšlenku a přirozeně sdružovala lidi podobného typu. Příklady úžasných žen jako je například Eva Štěpánová, Eva Jiřičná, Věra Komárová, Kateřina Šrámková, Romana Ljubasová, Silke Horáková či Tatiana le Moigne se mi povedlo inspirovat mnohé další ženy,“ prozrazuje Helena Kohoutová.

Po založení OCP oslovila zakladatelka projektu každý rok podnikatelku, které si váží, jíž obdivuje a která je ve svém oboru lídrem. „Tak vznikl ne čtyřlístek, ale šestnáctilístek výjimečných žen. Jsou to vizionářky, co se nikdy nevzdaly a otisk jejich práce je pro společnost znatelný. Přinášejí dobré příklady toho, kam až se dá díky profesionalitě a píli dojít,“ dodává Kohoutová.

Ocenění Českých Podnikatelek a celá Podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko, v jejímž rámci probíhá i Ocenění Českých Lídrů a Exportérů, má jeden zásadní cíl. Ocenit a vyzdvihnout to co tuzemské firmy dokázaly. A není podstatné, zda jde o muže či ženu, důležité jsou podle zakladatelky OCP výsledky.

„V rámci Ocenění Českých Podnikatelek máme vždy zastoupeno 45 až 50 procent firem, které podnikají v oblasti průmyslu a v oborech, kde byste ženy nečekali. Ženy patří mezi silné exportérky, inovátorky, vlastní patenty a nabízejí své produkty do celého světa,“ přidává Helena Kohoutová.

 

Zelený semafor: Tři čtvrtiny firem mají nejvyšší hodnocení

Firmy, které splní podmínky soutěže OCP, jsou posuzovány na základě indexu CRIBIS, což je vícezdrojový ukazatel, kterým se komplexně hodnotí finanční zdraví společnosti.

„Základem je soubor finančních a nefinančních údajů v databázi cribis.cz. Doplňujícím ukazatelem je pravděpodobnost bankrotu v průběhu jednoho roku a takzvaný Semafor, který hodnotí nefinanční varovné údaje o firmě,“ prozrazuje člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.     

V desetibodové škále hodnocení na základě indexu se polovina nominovaných společností umístila v lepší polovině stupnice. Zelený Semafor, což je nejvyšší hodnocení v třístupňové škále, obdrželo 71 procent nominantů.

„Dobré výsledky nominovaných společností ukazují, že se ženy ve vedení firem dokázaly poměrně dobře vyrovnat s nelehkými podmínkami fungování během krize. Dokládají, že firmy vlastněné ženami se umí přizpůsobovat novému prostředí poznamenanému zejména vyšší inflací, která činí podnikatelské prostředí nejistým, stejně jako si dokáží poradit s nízkou nezaměstnaností a z ní pramenícího obtížného hledání nových pracovníků a rostoucích nákladů na udržení stávajících zaměstnanců,“ shrnuje Pavel Finger.

Klesající poptávka domácností navíc během krize zhoršila podmínky odbytu zboží a služeb. Pro rozvoj firem je proto nyní podle Fingera rozhodující rychlá adaptace na změněné podmínky, hledání mezer na trhu, snižování nákladů a větší obezřetnost při výběru obchodních partnerů. „Věřím, že podnikatelky tyto výzvy zvládnou,“ dodává zástupce CRIF.

 

Jak může stát ulehčit život podnikatelkám

Také letos se podařilo získat záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Čím může stát ulehčit v současné obtížné situaci život zástupcům podnikatelské veřejnosti?

„Ministerstvo průmyslu a obchodu se zjednodušování podnikatelského prostředí a vytváření kvalitních podmínek pro výkon podnikatelské činnosti věnuje průběžně,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Ministerstvo podle něj aktuálně pracuje na několika digitálních projektech, které mají přispět ke snížení administrativní zátěže v podnikání. Existuje rovněž celá řada programů pro podporu českých podnikatelek a podnikatelů, připomíná Vinkler.

„Jde například o Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), kdy lze finanční prostředky využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastruktury, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. Podnikatelé mohou také využít širokou nabídku úvěrových a záručních programů podpory poskytovaných Národní rozvojovou bankou,“ doplňuje ředitel odboru.

 

Proč Výjimečná podnikatelka?

Cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka předává již téměř tradičně ČSOB. I v České republice platí, že ženy přistupují k podnikání poněkud rozvážněji než muži.

„Ženy jsou v podnikání obecně o něco opatrnější než muži a své kroky více rozmýšlejí. V byznysu je podnikatelek čím dál víc a my jsme moc rádi, že jim v tom jako banka můžeme pomáhat. Vidíme, že se českým podnikatelkám daří nejen v Česku, ale mnohým i v zahraničí,“ říká Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB.

V kategorii Výjimečná podnikatelka, ve které porotci hodnotí působení dané ženy na celou společnost nebo trh bez ohledu na počet zaměstnanců, zohledňuje banka sociální i další aspekty činnosti.

Nálada českých firem a podnikatelů/podnikatelek se podle Martina Pěchoučka po předchozích letech spojených s uzavíráním provozů nebo energetickou krizí postupně vrací do období před příchodem pandemie covid-19. Firmy mají chuť opět normálně podnikat a rozvíjet se, aby zůstaly konkurenceschopnými.

„Jejich optimismus podporují sílící poptávka zákazníků a zmírnění rizik spojených s cenami energií a vývojem ekonomiky. Roste také jejich zájem investovat a rozšiřovat podnikání. V ČSOB jsme vždy připraveni je v těchto aktivitách podpořit a zprostředkovat jim financování, odborné poradenství či další služby naší skupiny,“ ujišťuje Martin Pěchouček.

 

Inspirativní jsou odvaha i odhodlání

Cenu pro výrobní podnik v rukách české ženy předá i letos patronka této kategorie, která je sama majitelkou významné výrobní společnosti, Eva Komárková ze společnosti IN-EKO TEAM.

„Projekt OCP je pro nás výjimečný svým zaměřením na podporu žen v podnikání, což je oblast, která ještě i v této době bývá opomíjena. Jako žena v čele výrobního podniku si uvědomuji, jak mohou být překážky pro ženy v podnikání významné a specifické. Inspirativní jsou zejména odhodlání a odvaha žen, které se rozhodly založit a vést svůj vlastní podnik.“ říká Eva Komárková.

Společnost IN-EKO TEAM se stala patronem této kategorie, protože věří v důležitost rovných příležitostí pro všechny v podnikání. Chce také přispět k vytvoření podmínek, které podporují a povzbuzují zástupkyně něžného pohlaví k podnikání.

„V této obtížné době bych ženám podnikatelkám doporučila, aby zůstaly odhodlané a neztrácely víru ve své schopnosti. Je důležité najít si komunitu podporujících lidí, kteří vás mohou povzbudit a poskytnout vám rady. A také je důležité pamatovat na to, že obtížné časy jsou často dočasné, učí nás a posilují a mohou přinést příležitosti pro další růst,“ doplňuje Eva Komárková.

Stejně jako loni obdrží podnikatelky také cenu za inovativní řešení pod patronací Generali Česká pojišťovna. Právě dnes jsou inovace a investice do nich klíčové pro rozvoj firem.

„Generali Česká pojišťovna téměř 200 let tvoří s lidmi v Česku nedílný celek, troufám si dokonce říct i rodinu. A moc hezky se nám už téměř deset let prolínají příběhy všech vašich šikovných podnikatelek s těmi našimi. Díváme se tak na podnikatelský svět více klientskýma očima a sbíráme podněty pro to, co ještě můžeme více vylepšit, tedy, co můžeme inovovat. I podněty a nápady od vašich podnikatelek jsme promítli do inspirující webové stránky pro podnikatele a podnikatelky www.generaliceskaprofi.cz.,“ sděluje Šárka Dolanská, regionální ředitelka pro Region Praha 1.

„A protože jako lídr pojistného trhu inovacemi žijeme, chceme je samozřejmě podporovat – proto jsme před lety se zájmem i respektem přijali partnerství v kategorii Inovativní řešení. V rámci této kategorie se setkáváme s příběhy úspěšných žen a je velmi inspirativní vidět, v jakých byznysech se ženy prosazují.,“ uvádí Šárka Dolanská.

 

Český podnikatelský trh je neustále v pohybu

Podle zástupkyně Generali Česká pojišťovna je tuzemský podnikatelský trh neustále v pohybu. Mění se a vyvíjí i životní styl lidí, v posledních letech paradoxně díky "coronakrizi“ dynamičtěji. Aby v takovém prostředí dokázaly firmy uspět, musejí své služby neustále zlepšovat a inovovat.

„Aby se tedy dnes firmy dobře prosadily, určitě je třeba, aby využívaly co nejvíce moderních technologií a digitalizaci, které pomáhají zkvalitňovat a zrychlovat obsluhu klientů a zvyšují tak úroveň svých poskytovaných služeb. A také je nezbytné ve všem tom moderním světě stále nezapomínat být především člověkem s lidským přístupem a srdcem na správném místě. A dobře namíchaný koktejl s příběhem je ten správný návod pro vítězku naší kategorie,“ doplňuje Šárka Dolanská.

„Ovšem "Vítězkou“ v podnikání, ve své firmě, či sama před sebou může být podnikatelka pouze v tom okamžiku, že dobu, která některé firmy totálně zmrazila, využila k inovaci takových rozměrů, že pomohla nejenom svojí firmě, ale i ostatním. Novým neotřelým nápadem, založením e-shopů, soustředěním se na jiný segment trhu, využitím již zmiňovaných digitálních technologií, návratu k přírodě a udržitelnosti… Zkrátka celkově změnou úhlu pohledu,“ dodává Šárka Dolanská.

V OCP nechybí ani cena za digitální transformaci a inovace. O tom, která z dam získá tuto cenu, rozhodne dvojice hlavních partnerů Ocenění Českých Podnikatelek, společnost Microsoft a DataClue.

„V kategorii Ocenění Českých Podnikatelek, kterou Dataclue společně spolu s Microsoft ČR opět zastupuje, je pro nás motivací přístup žen k podnikání, který je často o příběhu a vysokém osobním nasazení. Digitální transformace je komplexní proměnou fungování celé firmy. Je to běh na dlouhou trať. Firma je jako živý organismus, který se musí neustále vypořádávat s nástrahami trhu a digitální transformace je pro pružné řešení těchto nečekaných změn klíčová,“ shodují se zakladatel DataClue Václav Ondráček a Small & Medium Business Lead ve společnosti Microsoft Jakub Mádle.

V Česku je podle nich pracovní síla méně ceněná než ve vyspělejších zemích, což má za následek pomalejší zvyšování efektivního fungování firem. Většinu společností bohužel až krize přiměla se více zamýšlet nad krokem do digitálního světa a tím být flexibilnějšími a konkurenceschopnějšími.

 

Letos bude nově oceněna nejzajímavější franšíza

Novou kategorií jev letošním roce Cena pro nejzajímavější franšízu. Pořadatelé projektu tak chtějí podpořit ženy, které jsou schopny na základě franšízingového systému skvěle rozvíjet byznysový model nebo jej samy vytvořit a poskytnout tím příležitost dalším podnikatelům. Patronaci této kategorii poskytla společnost Kleiblová, jež v loňském ročníku OCP obsadila druhé místo v kategorii Velká společnost).

„Účast v projektu OCP je pro mne velkým potěšením. Je opravdu skvělé mít možnost sdílet informace, postřehy, podnikatelské starosti i radosti s úspěšnými ženami v českém byznysu. Franšízingu jsem propadla již před 20 lety a věřím, že je spousta žen, které s ním slaví své úspěchy a jsou v tomto odvětví výjimečné,“ říká Kamila Kleiblová, majitelka společnosti Kleiblová s.r.o.

Franchising je podnikání, které má jako každé jiné svá pozitiva, ale také rizika. Obecně ovšem platí, že jsou franšízy velmi odolné. Franšízy, kde mohou franšízanti využít podpory, know-how a síly značky velké a zavedené firmy, jsou totiž zdaleka nejbezpečnějším byznysem. Dva roky a déle nevydrží podnikat pouze každý pátý franšízant, u ostatních podniků je poměr přesně opačný.

„Chtěla bych více představit a podpořit mezi ženami tento druh podnikatelské aktivity, a proto jsem přijala patronaci nad touto kategorií OCP,“ doplňuje Kamila Kleiblová.

Auditorem projektu i patronem kategorie Cena za výjimečný růst se letos stala společnost ECOVIS FACTA, poskytující komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství.

Podle Simony Fialové, partnera společnosti ECOVIS FACTA, mají ženy silnou intuici a ty úspěšné velmi dobře vědí, kam míří.

„Ty nejúspěšnější navíc staví své kroky na pevných základech finančního řízení a jasně definovaného plánu. Ekonomický růst je tak generován synergickým efektem srozumitelné vize a promyšleného plánu. Je úžasné sledovat úspěch českých podnikatelek, a především těch s výjimečným růstem,“ přiznává Simona Fialová.

 

Letošní patronkou je Silke Horáková

Patronkou 16. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek se stala Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelského domu Albatros Media.

„Jsem rada, že letos můžu být patronkou tohoto projektu. Ženy v Česku – a nejen tady – jsou stále velmi málo zastoupené ve světě startupů a podnikání, mají horší přístup k investicím a financování, jsou méně byznysově propojeny než muži. Soutěž Ocenění Českých Podnikatelek významně přispěje k tomu, aby se odvážné, podnikavé a úspěšné ženy více zviditelnily, mohly se vzájemně podporovat a také inspirovat další. V tom vidím obrovský ekonomický potenciál a také šanci napomoci tomu, aby naše společnost nabízela všem rovné příležitosti,“ sděluje Silke Horáková.

„Ráda bych ještě jednou vyzvala všechny ženy, které vyhověly kritériím soutěže, aby využily šance a do projektu Ocenění Českých Podnikatelek se přihlásily,“ říká na závěr zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Více informací a registrace do projektu naleznete na Ocenění Českých Podnikatelek

----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Hlavní partner: Generali Česká pojišťovna, Microsoft, DataClue
Záštita: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Auditor: Ecovis Facta
Partneři: Auto Průhonice, Atira Group, AMSPČR, A-GIGA, Bewit, Camp Center International, Česká mincovna, ČSOB, ESTHÉ, Eternal by Helena, Eternal Essence - Harmony Health & Soul, Femms, Fit, zdraví, výživa ® & Dandelion, Dobrá tiskárna, Hotel Studánka, Inca Collagen, IDC Food, IN-EKO team, Kleiblová, Kv.Řezáč, NewWaterMeaning, Ogilvy, PHOTODIENST BRNO, Soukromá klinika LOGO, Talers, Vere Prague, Zámek Loučeň

 

 

 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ECOVIS FACTA

Hlavní partner

Logo - Microsoft

Partneři

Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - Barna Medical s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - ČSOB
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - EVOLVE
Logo - DANDELION
Logo - DOBRÁ TISKÁRNA
Logo - IDC - FOOD, s.r.o.
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - Kv.Řezáč, s.r.o.
Logo - Nadační fond Jany Zimové
Logo - OGILVY
Logo - Photodienst Brno
Logo - RESPILON
Logo - TALERS
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partner

Logo - AGE
Logo - Franchising.cz
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - ČR PLUS
Logo - HORIZONT POINT
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BusinessInfo.cz