Loading...

Spokojený klient je základ

07.07.2017

Čeští podnikatelé a podnikatelky se v oblasti pojištění čím dál více zabývají sami sebou a svými lidskými zdroji, tedy svým zdravím, zabezpečením své rodiny a rodin svých zaměstnanců, říká Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Česká pojišťovna.

V rámci OCP vybírá Česká pojišťovna vítězku v kategorii Inovativní řešení. Jak se v České pojišťovně stavíte k inovacím?

Český pojistný trh je neustále v pohybu, životní styl lidí se vyvíjí a v čase mění. Aby byla pojišťovna v tomto prostředí úspěšná, musí své služby poskytovat rychle, kvalitně a odborně a musí samozřejmě flexibilně reagovat na změny. Česká pojišťovna na měnící se potřeby reaguje prostřednictvím četných produktových inovací. Naše aktivity tak dlouhodobě směřují k neustálému zvyšování komfortu pro klienty, k zefektivnění a hlavně ke zrychlení likvidace pojistných událostí a k pozitivní zákaznické zkušenosti. V letošním roce slaví Česká pojišťovna kulaté výročí, a to 190 let. Ve svém věku však není žádnou stařenkou, naopak – od té doby se vyvinula v moderní finanční instituci, inovačního lídra, který udává trendy na českém pojistném trhu.

Co je podle Vás při tvorbě produktů v pojišťovnictví tím nejdůležitějším? Existují v této oblasti nějaké trendy?

Silným trendem je tlak na klientskou spokojenost. Vliv na spokojenost klientů má nejen rychlost likvidace či dostupnost moderních technologií, ale i osobní přístup. Moderní technologie sice dokáží klientům zpříjemnit komunikaci s pojišťovnou, osobní kontakt a individuální přístup je však stále velmi důležitý. V produktové oblasti jsou pak trendem komplexní řešení. Produkty, které v případě potřeby pokryjí nejen ztrátu na majetku, ale nabízí i další návazné služby. Mám tím na mysli zejména propojení pojištění a asistenčních služeb.

O jaké produkty je mezi podnikateli největší zájem?

Když se na vaši otázku podívám z pohledu pojištění majetku podnikatelů, tak poptávka směřuje k pojištění v základním rozsahu. Podnikatele zajímá zajištění nebezpečí požáru, výbuchu, krytí rizika povodně, záplavy, krupobití – tedy  pojištění proti živlům, následuje krádež, přerušení provozu, vandalismus. A pochopitelně roste zájem o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností třetí osobě na věci, zdraví apod.  A pak je to klasická profesní odpovědnost. Pozitivní je fakt, že se podnikatelé začínají čím dál větší měrou zabývat i „sami sebou a svými lidskými zdroji“- svým zdravím, zabezpečením své rodiny a rodin svých zaměstnanců.

Liší se tento zájem podle toho, zda se jedná o podnikatele či podnikatelku?

V zásadě se neliší, rizika jsou si vědomi jak muži, tak ženy podnikatelky. Ženy jsou možná o něco pečlivější při výběru a více je zajímá, co si kupují za pojištění a za co přesně platí. Jako nastupující trend pak vnímám větší důraz podnikatelek na zajištění svých zaměstnanců, a to nejen prostřednictvím pojištění odpovědnosti, ale také prostřednictvím řešení na zajištění zdraví zaměstnanců a zabezpečení jejich rodin. Možná je tomu tak i díky legislativní úpravě, kdy je od 1. ledna 2017 možnost odečtu pro podnikatele ve výši až 50 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Máte ve svých produktech nějaké, které jsou zaměřené přímo na ženy, případně ženy-podnikatelky?

Samozřejmě. Máme řešení šitá na míru jak mužům, tak ženám. U žen zmíním program Lady plus, který myslí na zajišťování zdraví podnikatelek zejména v oblastech, které se mohou medicínsky přihodit právě pouze ženám. Když přejdu od tématu specifik ženského těla k tématu ženské mysli a ke specifickému uvažování žen podnikatelek, tak jsme se v loňském roce za Českou pojišťovnu vyptávali, co je ve finančním světě trápí, co by uvítaly, jaké služby postrádají.  A právě na základě těchto zjištění budeme pořádat řadu přednášek, diskusí a workshopů, a to jak pro management jejich firem, tak i pro jejich zaměstnance. Chceme poukázat na to, že je dobré znát motivy svých klíčových zaměstnanců a tímto směrem pak cílit na jejich motivaci a stabilizaci ve firmě.

Jsou české ženy-podnikatelky z Vašeho pohledu něčím specifické?

Dnes se velká většina majitelů i majitelek firem logicky soustředí na kvalitu a výkon.  Začínají si ale také uvědomovat i některá zásadní rizika své budoucnosti. A právě i to máme zahrnuto v našem speciálním seminář pro majitele firem pod názvem „Vlastní firma jako mé zabezpečení a zdroj finanční nezávislosti”. A také bychom rádi dostali do povědomí našich šikovných podnikatelek to, že zvyšování finanční gramotnosti zaměstnanců vede ke zlepšení kvality jejich osobního života. A to má pak přímý pozitivní vliv na jeho kvalitu a tedy i podávání vyšších výkonů.

 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 2019

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ESOP

Hlavní partner

Logo - Microsoft
Logo - Vodafone
Logo - Generali Česká pojišťovna
Logo - DAQUAS

Partneři

Logo - Mastercard
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - FARMAX
Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - presentigo
Logo - OGILVY
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - Mediarex
Logo - FERTI CARE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ
Logo - WESTRANS DĚČÍN
Logo - INCA COLLAGEN
Logo - FRESH CATERING
Logo - 201 CONSULTING
Logo - KLIMSZ
Logo - USSPA
Logo - KETO DIET
Logo - BEWIT

Partneři slavnostního dne

Logo - Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Logo - Arabella Fashion
Logo - Český Granát

PARTNEŘI PROJEKTU 2020

Logo - Franchising.cz
Logo - ČIANEWS
Logo - Svět Průmyslu
Logo - Reg TV
Logo - TRADE NEWS
Logo - Age
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - MLADÁ FRONTA
Logo - FIRST CLASS
Logo - DENÍK
Logo - ČR PLUS
Logo - CZECH & SLOVAK LEADERS
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - TÝDEN
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - INTERVIEW
Logo - S-PRESS
Logo - PREMIUM MEDIA GROUP