Loading...

Vítězky

70 % českých podnikatelek rozjelo svůj byznys po roce 2000

Praha, 6. listopadu 2019 Z celkem 81 finalistek vybírala porota vítězky letošního 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek. Drtivá většina z nich působí v oblasti služeb a obchodu.

Stejně jako v předešlých letech, i letos si úspěšné české podnikatelky odnesly ceny v kategoriích podle velikosti firmy i čtyři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. Patronkou 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti SIKO KOUPELNY&KUCHYNĚ, která v roce 2015 obsadila v rámci projektu 1. místo v kategorii Velká společnost.

Bylo by chybou domnívat se, že podstatou projektu Ocenění Českých Podnikatelek je jen vyhlašování výsledků a předávání cen.  Od samého začátku je jeho cílem objevovat a zviditelňovat úspěchy českých žen – podnikatelek. Žen, které se rozhodly aktivně převzít odpovědnost za svou budoucnost a pustit se do samostatného podnikání. Z dvanáctileté historie Ocenění Českých Podnikatelek vím, že zapojit se do něj je pro mnohé podnikatelky významným krokem, který často znamená vystoupit z každodenní rutiny a zajetých kolejí podnikatelského, ale i osobního života. Účast v něm jim přináší příležitost si opravdu uvědomit, jak úspěšné jsou. A to je fakt – vždyť naše finalistky ročně dosahují celkového obratu vyššího než 3 miliardy Kč. Stále platí, že doménou českých podnikatelek jsou především obchod a služby, kde působí hned 67 % finalistek. Výrobě se věnuje 16 % podnikatelek, 10 % podniká ve stavebnictví, 6 % v dopravě či logistice, 5 % ve vzdělávání. Také letos máme mezi vítězkami podnikatelky, které již v minulosti v Ocenění Českých Podnikatelek uspěly, což jen podtrhuje jejich stabilitu a výběr správné cesty, kterou svůj byznys vedou,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo stejně jako v předchozích letech také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „Podpora podnikání je jednou z klíčových úloh Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejen proto, že jsem bytostně přesvědčen o tom, že ženy budou v příštích dekádách v řízení byznysu postupně sehrávat stále důležitější roli, podporovat Ocenění Českých Podnikatelek je logické, strategické a jednoduše správné. Ženy si zaslouží, aby se vědělo o tom, co všechno umí a že jejich trpělivost, která je daleko větší, než mají muži, vede i ke skvělým podnikatelským výsledkům. I když to může být pomalejší a méně přímá cesta. Je přitom nejen na nás, mužích, ale celém resortu průmyslu a obchodu, abychom ženám v podnikání nejen fandili, ale také jim usnadnili život,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, na základě splnění podmínek soutěže vybral 24 281 kandidátek na zisk ocenění. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 623 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se pak dostalo 81 podnikatelek. „Z našich aktuálních statistik vyplývá, že ženy podnikatelky preferují samostatné vlastnictví více než muži, kdy v rámci obchodních společností převažují u žen výrazně ty s jedním vlastníkem. Konkrétně mezi společnostmi ve vlastnictví žen najdeme 87 % s jedním vlastníkem, přičemž u mužů pouze 69 %. Ukazuje to na fakt, že ženy podnikatelky vynikají samostatností a schopnostmi se o podnikání postarat komplexně. Zjistili jsme rovněž, že ženy jako vlastnice obchodních společností hospodaří odpovědněji, když téměř 70 % z nich má přiřazen zelený Semafor Cribis ukazující nejvyšší hodnocení a pouze 9 % nejhorší červený semafor. V rámci společností ve vlastnictví mužů mělo zelený Semafor Cribis jen 65 % a červený naopak 11 %. Ukázalo se také, že se ženy nebojí podnikání ani ve vyšším věku, přičemž polovinu společností ve výlučném vlastnictví žen tvoří ty, které vlastní ženy ve věku 50+. Lze tedy jen ocenit a vážit si toho, že české podnikatelky jsou samostatné a odpovědné. Tyto pozitivní trendy jsou příslibem do budoucna, protože právě uvedené manažerské vlastnosti jsou důležité pro dlouhodobě úspěšné působení na trzích, na kterých se často mění nákupní chování. Což je trend, se kterým je nezbytné do budoucna počítat,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Generálním partnerem 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je ČSOB. Hlavními partnery se staly společnosti Microsoft, DAQUAS, Česká Pojišťovna a Vodafone.

„Letošní rok se pojí s významným výročím - obnovou soukromého podnikání. Po změně režimu před 30 lety došlo k renesanci českého podnikání. Navíc v posledních letech, a potvrzují to různé statistiky, dochází k velké expanzi českých firem do zahraničí. Proto jsem velmi rád, že dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikání nejen prostřednictvím našich bankovních produktů a služeb, ale díky partnerství v projektu Ocenění českých podnikatelek. Jsem přesvědčen, že právě mezi nimi se objevují další významné podnikatelské ikony a tím pomáháme v budování hrdého Česka,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

„Rok 1989 přinesl svobodu také českým ženám. Každá z nich tehdy v listopadu dostala novou životní roli: možnost věci měnit. Svoboda navíc české společnosti otevřela dokořán cestu k technologiím, které se brzy staly užitečným pomocníkem k ekonomickému úspěchu a růstu. Svět se díky technologiím zmenšil a úspěšné příběhy podnikatelek, jejichž firmy expandovaly nejen po České republice ale i do zahraničí, jsou toho příkladem,“ říká Jonathan Rutherford, Viceprezident pro firemní zákazníky Vodafone Czech Republic. „Českým podnikatelkám bych chtěl popřát, aby mohly i nadále svobodně podnikat a aby neztratily odvahu využívat inovací a moderních technologií pro větší dopad svého podnikání. A České republice přeji, aby své ženy nepřestávala podporovat – a to nejen v podnikání. Žijeme v digitální době a budoucnost této země se neobejde bez potenciálu českých žen. My jsme tu ve Vodafonu od toho, abychom jim vize a potenciál prostřednictvím našich technologií a služeb pomáhali přetvářet v každodenní realitu,“ dodává.

Auditorem letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je společnost Esop.

 

 

Medailonky vítězek
12. ročníku

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Ocenění Českých Podnikatelek stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Auditor

Logo - ECOVIS FACTA

Hlavní partner

Logo - Microsoft

Partneři

Logo - Auto Průhonice - autorizovaný dealer vozů Volvo
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - Barna Medical s.r.o.
Logo - BEWIT
Logo - ČSOB
Logo - ETERNAL by Helena
Logo - EVOLVE
Logo - DANDELION
Logo - DOBRÁ TISKÁRNA
Logo - IDC - FOOD, s.r.o.
Logo - IN-EKO TEAM s.r.o.
Logo - Kv.Řezáč, s.r.o.
Logo - Nadační fond Jany Zimové
Logo - OGILVY
Logo - Photodienst Brno
Logo - RESPILON
Logo - TALERS
Logo - VERE PRAGUE
Logo - ZÁMEK LOUČEŇ

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partner

Logo - AGE
Logo - Franchising.cz
Logo - TRADE NEWS
Logo - Inpublic Group
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - ČR PLUS
Logo - HORIZONT POINT
Logo - MADAM BUSINESS
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BusinessInfo.cz